Personaliinfo

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

Meie töötajad

01.04.2022 seisuga on meil 416 aktiivses töösuhtes töötajat ja 25 pikemaajalisel puhkusel töötajat.

  • 76% meie töötajatest on kõrgharidusega
  • 7% meie töötajatest on mehed ja 93% naised
  • Töötajate keskmine vanus on 47 aastat
  • Personali voolavus oli 2021. aastal 2,9%
  • Oleme esindatud Eesti kõigis 15 maakonnas. Meie suuremad kontorid on Tallinnas (194 töötajat), Tartus (121 töötajat) ja Viljandis (16 töötajat). Kodukontorites töötab 23% töötajatest. 

Palgainfo ja koosseis

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel. Hiljemalt 1. mail avalikustatakse avaliku teenistuse veebilehel:

  • ametnike põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga;
  • ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta.

Palgajuhend, kinnitatud riigihalduse ministri 20.04.2018 käskkirjaga nr 90:

Tule RTKsse tööle

Loe lähemalt, kuidas on korraldatud töö ja praktika RTKs.

Värsked tööpakkumised leiad Rahandusministeeriumi Avalike Konkursside lehelt.

OTSI tööpakkumisi 

Viimati uuendatud 27.04.2022