About using finance

Structural aid allocated to Estonia

Graafik näitab, kui palju on alates 2004. aastast Eestile Euroopa Liidu Struktuuritoetusi eraldatud koos riigipoolse kaastoetusega (ei sisalda tehnilise ja EL abifondide eelarveid). Number sisaldab toetusi erinevatesse valdkondadesse ja piirkondadesse üle Eesti. Tulpdiagrammilt näeb toetuste kasutamist erinevatel perioodidel erinevates valdkondades, mida on võimalik vaadata nii Eesti-üleselt kui ka maakonna ja linna üleselt.