2014-2020.5.04.16-0082 Põlevkivi Kompetentsikeskus Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0082 Põlevkivi Kompetentsikeskus

Read more

2.4.0401.11-0008 Kohtla Kaevanduspark-muuseumi ja selle puhkeala väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismiobjektiks ja külastuskeskuseks II etapp Read more

Regionaalareng

2.4.0401.11-0008 Kohtla Kaevanduspark-muuseumi ja selle puhkeala väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismiobjektiks ja külastuskeskuseks II etapp

Read more

2.4.0101.15-0209 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine Read more

Regionaalareng

2.4.0101.15-0209 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

Read more

Support total:

200 348 159€

Finance by domain in region

The number of projects supported:

460

Project count by period in region