Ruumiloome koolitusprogramm

Ruumiloome koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Ruumiloome koolitusprogrammi eesmärk on anda riigi- ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste ruumimõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessides. Samuti on vajalikud piisavad teadmised sisuküsimustes, et osata tellida, mõista menetlusprotsessides toimuvat ja oma vajadustest lähtuvalt oskuslikult kaasa rääkida.


Õpiväljundid

 • Ülevaade ruumiloome elukaarest ja tervikvaade ruumiloome eri valdkondada sidususest;
 • teadmised kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest;
 • arusaam ruumiotsuste ruumimõju hindamise lähtekohtadest;
 • osapoolte rollide mõistmine planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessides, et tagada ruumiloome
  protsesside sidusus ja kvaliteet;
 • teadlikkus ruumiloome sisuküsimustes ja menetlusprotsessi mõistmine, et rääkida kaasa ruumeloomeprotsessides.

Metoodika

Kaasav loeng, kogemusõpe, aktiivõpe, iseseisev töö, rühmatöö


Sihtrühm

Ruumiloome koolitusprogramm on suunatud ennekõike riigi ja omavalitsuse kui targa tellija, koostöötegija ja kooskõlastaja ning ruumipoliitika kujundaja ja elluviija ruumipädevuse tõstmiseks.

Koolituste ajakava:

25.-26. jaanuar
16.-17. veebruar
8.-9. märts

II kvartal
2 töötuba

4

Toimunud koolitusi 2021- 2022

190

Läbinute arv

9

Katkestajate arv

199

Registreerunute arv

92,37%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Hea on kuulata inimesi, kes räägivad sinuga samas keeles.
 • Ääretult huvitavad ettekanded, mõnusad diskussioonid, hea süsteem erinevates töögruppides aruteludeks.
 • Praktilised töötoad olid väga haaravad. Juristide ehitusõiguse teemad olid väga head, praktiliste näidetega.
 • Teemad olid kõik väga vajalikud ja edaspidi võiks olla sarnaseid asju, et suurem hulk inimesi oleks ühes inforuumis.
 • Lai valik teemasid on hea võte programmi üles ehitamiseks - andis võimaluse silmaringi avardada. Omajagu tuttavaid teemasid said värskenduse.
 • Väga vajalik, erineva taustaga ruumiga tegelejate nö samale leheküljele jõudmise teel.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Materjali on liiga palju ja liiga erinevatest valdkondadest.
 • Ainus kriitika on et sisutihedus oli isegi liiga suur, rohkem virgutuspause.
 • Ideaalis saanuks erinevate ettekandjate teemasid omavahel paremini suhestada.
 • Natuke väsitav on kaks päeva järjest ekraani ees istuda.
 • Mulle meeldiks kui iga päeva alguses täpsustada ajakava.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Reelika Rattus 
Tel 6638264​​​​​​​
reelika.rattus@rtk.ee

Koostööpartner: 
Eesti Arhitektuurikeskus
tel 56 913 144,
e-mail: liis.lahesalu@arhitektuurikeskus.ee

Kuidas teha tellimusi?
Tellimused edastada keko@rtk.ee.
 


Osalustasu tellimuskoolitusel

Maksumus osaleja kohta: 477,60 €

Lisainfo: virtuaalkoolitus
 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Ruumiloome koolitusprogramm

Viimati uuendatud 20.01.2022