Saldoandmike kasutajad

Saldoandmikke esitavad vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendile kõik avaliku sektori üksused.

Riigi Tugiteenuste Keskus:

- teeb raamatupidamise toimkonnale ettepanekuid avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi muutmise kohta;

- juhendab avaliku sektori üksusi raamatupidamist puudutavates küsimustes;

- kogub avaliku sektori üksuste saldoandmikke ja kontrollib nende õigsust;

- koostab ja esitab saldoandmike põhjal riigi, kohalike omavalitsuste, valitsussektori ja avaliku sektori konsolideeritud finantsaruandeid

Seotud viited

Avaliku sektori raamatupidamine

Viimati uuendatud 27.08.2020