Sotsiaalsem Eesti

Sotsiaalsem Eesti on üks kuuest Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi toetuse kasutamise eesmärgist. Sotsiaalsema Eesti teemaseminar toimus 25. märtsil 2021.
Lähemalt vaatamiseks kliki pildile

Kontaktid

Siseministeerium

Teenused riskinoortele, laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine

Tairi Pallas, välisvahendite osakond, telefon: 6125029 tairi.pallas@siseministeerium.ee

Kultuuriministeerium

Eesti keel ja lõimumine, uussisserändajate kohanemine

Eda Sildberg, kultuurilise mitmekesisuse osakond, osakonnajuhataja asetäitja, telefon 628 2204,  eda.silberg@kul.ee

Sotsiaalministeerium

Sotsiaal ja tervishoiu taristu investeeringud, pikaajaline hooldus, enim puudust kannatavad inimesed, töövõimereform ja tevisedendus, tööhõive

Marilin Sternhof, nutika arengu toetamise osakond, välisvahendite juht, telefon: 626 9136, Marilin.Sternhof@sm.ee 

Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrgharidusõppe kvaliteet, õppe seostamine tööturu vajadustega

Margus Haidak, kõrghariduse osakonna juhataja, tel 735 0151, margus.haidak@hm.ee

Täiskasvanuhariduse teemad

Merlin Tatrik, elukestva õppe ja oskuste osakonna juhataja, tel 735 0196, merlin.tatrik@hm.ee

kvalifikatsioonid, kutsed

Külli All, elukestva õppe ja oskuste osakonna asejuhataja, tel 735 0249, kulli.all@hm.ee

täienduskoolitus, õpetajaharidus

Terje Haidak, elukestva õppe ja oskuste osakonna täienduskoolituse ja õpetajahariduse büroo juht, tel 735 0247, terje.haidak@hm.ee

eesti keele kui teise keele õpe täiskasvanutele

Andero Adamson, keeleosakonna juhataja, tel 735 0225, andero.adamson@hm.ee

muukeelne õppija, üldharidus, kaasav haridus

Ingar Dubolazov, mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja, tel 735 0189, ingar.dubolazov@hm.ee

lapsed ja noored

Riin Tamm, noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja, tel 735 0133, riin.tamm@hm.ee

koolivõrgu arendamine

Indrek Riisaar, haridusvõrgu osakonna juhataja, tel 735 0185, indrek.riisaar@hm.ee

Viimati uuendatud 10.01.2022