Stressijuhtimise valikmoodul

Stressijuhtimise valikmooduli kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolitusmooduli "Stressijuhtimine" eesmärk on anda osalejatele igapäeavatöös kasutatavad praktilised tööriistad ja tehnikad, mille kaudu on  võimalik  juhil tundma õppida, juhtida ja ennetada stressi ning konflikti.


Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osalejad:

 • teavad, kuidas märgata ja ennetada stressi;
 • on teadlikud psühhosotsiaalsete ohutegurite rollist töökeskkonnas;
 • mõistavad tasakaalu vajalikkust ja saavutamise võimalusi elu eri valdkondade vahel;
 • on analüüsinud iseennast ja tunnevad iseennast seetõttu paremini;
 • teavad, kuidas hoida nii isiklikud kui töösuhted tasakaalus ja õnnelikud;
 • näevad võimalusi iseenda jätkuvaks arenguks ja kasvamiseks;
 • tulevad endaga paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes;
 • oskavad leida endas rohkem enesemotivatsiooni, teotahet ja elurõõmu.

Metoodika

Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: loenguline osa, individuaalsed harjutused, arutelu, testid, juhtumi analüüs. Kombineerides erinevaid metoodikaid, jõuab kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.


Sihtrühm

Koolitusprogrammi sihtrühm on eelkõige keskastmejuhid ja tippjuhtide asetäitjad, keda valikmooduli koolitusteema enim puudutab ja kes tunnevad vajadust valikmooduli koolitusteemas põhjalikumate teadmiste omandamiseks ja oskuste lihvimiseks. Koolituse sihtrühm laiendati ka esmatasandijuhtidele.

Koolituste ajakava:

16.-17.02.2022 1. grupp
20.-21.04.2022 2. grupp
25.-26.10.2022 3. grupp

2022 aastal on tulemas järgmised valikmoodulit

II poolaasta

Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp

Konfliktijuhtimine
01.-02.11.2022 3. grupp

Coachiv juhtimine
22.-23.09.2022 3. grupp 

Innovatsioon avalikus sektoris
20.-21.09.2022 2. grupp 

Kriisijuhtimine
13.-14.10.2022 2. grupp

4

Toimunud koolitusi 

62

Läbinute arv

3

Katkestajate arv

65

Registreerunute arv

100%

Rahuloluprotsent

60,7%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Õppisin juurde märkama või tundma ära konfliktse olukorra alguse särinaid. Juurde sain pingelises
  olukorras käitumise erinevaid võimalusi. Arenesin ja avardus enesehoiu kompetents. Valmis retsepte
  pole paraku kõigi töös ja elus ette juhtuvate olukordade kohta võimalik luua või jagada.
 • Meeldis, et kohe alguses kaardistati osalejate ootused ning vastavalt sellele moodustati rõhuasetused.
 • On vajalik nii üldharival eesmärgil kui ka tööl enese- ja teiste analüüsiks, tagasisidestamiseks, käitumise mustrite muutmiseks ning töö- ja eraelus balansi leidmiseks

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Kuna oman eelnevat kogemust teiselt sarnaselt koolituselt, siis jagan, et seal koolitajad palusid juba enne koolitust valmisolekut kaameraga osaleda, sest nii said koolitajad koguaeg kõigel silma peal hoida ja kiiret tagasisidet noogutuste vmt. Ajakulu on väiksem ja efektiivsem, et kogu koolitus ja koolitujad peaksid olema kaameraga nähtavad, et oleks ühtne koostöö ja sujuvus, kui keegi räägib ilma kaamerata, siis võib pool kaduma minna. See distsiplineerib ka osalejaid olema koguaeg kaasas ja kaasa töötama, mõtlema. Ja on kohe näha nt, kas ülesandele peab nii kaua aega andma, vbl on kõik juba valmis ja saaks jätkata teemaga. Ma usun, et koolitajatel endil on ka see palju mugavam ja terviklikum. 

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Intelligentne Grupp OÜ, Kaija Kukk, kaija@intelligentne.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

434,93 € kontaktõppe korral/ 308.00 € virtuaalõpe, 100% mahus osalemise korral tasuta.

Tellimisinfo

Tasuliste koolitusgruppide tellimiseks, palume kirjutada keko@rtk.ee 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Stressijuhtimise valikmoodul

Viimati uuendatud 07.01.2022