Toetuste kasutamise ülevaade

Siit lehelt leiad info rahastatavate projektide eelarvete, tegelike väljamaksete (ning nende osakaal meetmest) kohta; maakondade kaupa infot projektide eelarvete ja väljamaksete kohta ning vastavaks tunnistatud, rahuldatud, käimasolevate, katkestatud ja lõppenud projektide arvu.

Lisatud tabelitest leiad järgmised andmed struktuuritoetuse kasutamise kohta:

  • rahastatavate projektide eelarved ja tegelikud väljamaksed ning nende osakaalud meetme eelarvest;
  • projektide eelarved ja tehtud väljamaksed maakondade lõikes;
  • meetmes vastavaks tunnistatud taotluste arv, rahuldatud taotluste arv, käimasolevate projektide arv, lõppenud projektide arv ja katkestatud projektide arv.

NB! Alates 2008. aasta aruandest näidatakse projektide eelarvete asemel meetmes võetud kohustusi (käimasolevate projektide eelarved + lõppenud projektide maksed).

Viimati uuendatud 23.01.2023