Toetatavad valdkonnad

Soovid infot valdkonna taotlusvoorude avanemise ja sulgumise kohta?

Telli teavitusi tulevikus avanevatest taotlusvoorudest.

Telli teavitused

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused

475 499 419 €

Valdkonna prioriteedid

  • Energiatõhususe, aruka energiajuhtimise ja taastuvenergia kasutamise toetamine avalikus taristus, sealhulgas üldkasutatavates hoonetes ja eluasemesektoris. 

Struktuuritoetuste kasutamisest

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus Avanemine Sulgumine
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 01.04.2015 31.12.2023
React-EU korterelamute rekonstrueerimise toetamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 01.05.2020 31.12.2023
Energiatõhustamise ja tervikliku rekonstrueerimise soodustamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.06.2021 31.12.2024
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus 31.05.2021 30.04.2026
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus 31.05.2021 30.04.2026
Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus 30.06.2021 31.12.2024
Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus 30.06.2021 31.12.2024
Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2021 30.06.2026
Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2021 30.06.2026
Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.02.2021 30.06.2026
Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2021 31.12.2024
Energia salvestuse pilootprogramm Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2021 30.06.2026
Energia salvestuse pilootprogramm Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2021 30.06.2026
Tööstusalades energia tootmise hoogustamise programm Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2021 30.06.2026
Tööstusalades energia tootmise hoogustamise programm Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2021 30.06.2026
Halduslepingu alusel kulud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 01.06.2020 31.12.2026
RRF Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 06.04.2022 31.12.2024

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

20.4.1 Energiatõhususe suurendamine
20.4.2 Energiamajanduse rohepöörde reform
20.4.3 Energeetika investeeringud taastuvenergia osakaalu kasvatamiseks
20.6.1 Tervishoiu kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamine
2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses
2014-2020.6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne
2014-2020.6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas)
2014-2020.6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine
2014-2020.15.3 Majanduse elavdamine