Siseriiklikud programmid

Siseriiklike programmide eesmärk on toetada riigi regionaalarengut ning aidata säilitada eripäraste piirkondade jätkusuutlikkust. Siseriiklikke programme rahastatakse riigieelarvest.