Energeetika

Struktuurifondide energeetika valdkonna prioriteet on tõhusa energiakasutuse kasvatamine. Valdkonna programme viivad ellu Keskkonnainvesteeringute Keskus biokütuse, kaugkütte ja tänavavalgustuse osas ning Kredex hoonete energiatõhususe toetamise programmidega. Meetmete ja avatud taotlusvoorudega saab tutvuda KIKi ja Kredexi veebilehtedel. Riigiielarveliste energeetikavaldkonna toetuste rakendajaks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Valdkonna ülevaade:

  • Energeetika valdkonna prioriteet on tõhusa energiakasutuse kasvatamine.
  • Toetatakse projekte, mis muudavad eluasemesektorit ning tänavavalgustust energiasäästlikumaks.
  • Valdkonna eesmärk on taastuvenergia osakaalu kasv lõpptarbimises.

Praegu AVATUD taotlusvoorud:

Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamine 2023

Meetme eesmärk on kohaliku omavalitsuse üksuste suure energiakuluga hoonete mahu vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.

Loe lähemalt  avaneb uues vahekaardis

Praegu SULETUD taotlusvoorud:

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine

Keskvalitsuse kasutuses olevatesse hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.


 

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist

Meetmega parandatakse keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.


 

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2022

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.


 

KOV hoonete energiatõhusamaks muutmine

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 01.06.2023