Transport

Transpordi valdkonna prioriteet on jätkusuutliku transpordi arendamine. Valdavat osa struktuurifondide transpordivaldkonna toetustest rakendab RTK, sh õhu-, maa- ja veetaristu ning keskkonnasõbraliku transpordi programmid.

Eesmärgid

Transpordi valdkonnal on kaks peamist eesmärki:

  • Inimeste ja kaupade liikumisvõimaluste arendamine.
  • Vähenenud on reisimiseks kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu ühistranspordi atraktiivsus, turvalisus, ligipääsetavus ja keskkonnasõbralikkus.

Hallatavad meetmed:

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Loe lähemalt

Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru..

Loe lähemalt

Kergliiklusteede toetusskeem

Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele.

Loe lähemalt

Struktuuritoetused transpordiprojektidele

Selle meetmega arendatakse üleriigilisi ja rahvusvahelisi ühendusi, raudteeliiklust ning rahastatakse muude liikumisviiside ühendamist. 

Loe lähemalt

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Välistoetuste terminite sõnastik 

Välistoetuste enamlevinud terminid eesti ja inglise keeles koos selgitustega.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtivad teavituskohustused ning logode ja sümboolika kasutamise nõuded. Siit lehelt leiad logod ja vajalikud juhised.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 22.05.2023