Sa oled siin

Toetuste arendamine

 

Koordineerib ja korraldab Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ning välisabi kasutamist, sealhulgas töötab välja õigusaktid, tagab Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ja välisabi kasutamise sihipärasuse kontrolli ja finantskorrektsioonide tegemise ning korraldab rikkumiste aruannete esitamise.

Osakonna põhiülesanne on koordineerida õigusaktides ja riigile välistoetuse andjaga sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud toetuse andmise koordineerimist ja korraldamist.

Selleks osakond

  • täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ja Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse ülesandeid;
  • korraldab siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste ning muu välisabi, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö, Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kasutamist ja osaleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja välistoetuse andmise korraldamise kujundamisel;
  • annab sisendi ja avaldab arvamust valdkonna õigusaktide väljatöötamisel. 

 

 

 Kontakt

 

 Toetuste arendamise osakond

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Urmo Merila Osakonnajuhataja 663 1863 urmo.merila@rtk.ee

 

Piiriülese koostöö programmide korraldamise üksus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ege Ello Osakonnajuhataja asetäitja (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmid) 663 1933 ege.ello@rtk.ee
Anu Roomere Programmiekspert (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmide korraldusasutus) 663 1942 anu.roomere@rtk.ee
Külli Kaare Programmiekspert (Eesti-Läti programmi korraldusasutus) 663 1950 kylli.kaare@rtk.ee
Marina Suhhoterina Programmiekspert 663 1943 marina.suhhoterina@rtk.ee
Kristi Maajärv Teenistussuhe peatatud    
Kerli Luts Teenistussuhe peatatud    

 

Toetuste korraldamise talitus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marliis Elling jurist 663 1864 marliis.elling@rtk.ee
Margot Maisalu jurist 663 1913 margot.maisalu@rtk.ee
Ketlyn Pass jurist 663 1914 ketlyn.pass@rtk.ee
Piret Eelmets jurist 669 1946 piret.eelmets@rtk.ee
Marek Kübarsepp jurist 663 1934 marek.kybarsepp@rtk.ee
Aveliin Sule abikõlblikkuse ekspert 663 1818 aveliin.sule@rtk.ee
Tarmo Poks ehitusekspert 663 1889 tarmo.poks@rtk.ee
Merje Rahn riigiabi ekspert  663 1954 merje.rahn@rtk.ee
Kristel Tšeresne hankeekspert 663 1891 kristel.tseresne@rtk.ee
Kaire Vain hankeekspert 663 1820 kaire.vain@rtk.ee
Anneli Kimmel hankeekspert 663 1963 anneli.kimmel@rtk.ee
Piret Palts teenistussuhe peatatud    
Kärt Kraaving maksete ekspert 663 1935 kart.kraaving@rtk.ee

 

Teenuse disaini talitus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kadri Kalamees teenuse arendamise ekspert 663 1917 kadri.kalamees@rtk.ee
Laura Pikkoja teenuse arendamise ekspert 663 1938 laura.pikkoja@rtk.ee
Anneliis Rätsep teenuse arendamise ekspert 663 1930 anneliis.ratsep@rtk.ee
Lona Pärtel ärianalüütik 663 1414 lona.partel@rtk.ee
Taisi Valdlo ärianalüütik 663 1959 taisi.valdlo@rtk.ee
Margit Aus ärianalüütik 663 1937 margit.aus@rtk.ee
Triin Veideman ärianalüütik 663 1967 triin.veideman@rtk.ee

 

Riskijuhtimise ja järelvalve talitus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mairi Uusen talituse juhataja 663 1941 mairi.uusen@rtk.ee
Tiina Tamberg järelvalve ekspert 663 1865 tiina.tamberg@rtk.ee
Astrid Sepp järelvalve ekspert 663 1866 astrid.sepp@rtk.ee
Kaidi Hirv järelvalve ekspert 663 1867 kaidi.hirv@rtk.ee
Alar Toming järelvalve ekspert 663 1868 alar.toming@rtk.ee
Kristiina Piikov järelvalve ekspert 663 1945 kristiina.piikov@rtk.ee

 

09.12.2019