Sa oled siin

Toetuste arendamine

 

Koordineerib ja korraldab Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ning välisabi kasutamist, sealhulgas töötab välja õigusaktid, tagab Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ja välisabi kasutamise sihipärasuse kontrolli ja finantskorrektsioonide tegemise ning korraldab rikkumiste aruannete esitamise.

Osakonna põhiülesanne on koordineerida õigusaktides ja riigile välistoetuse andjaga sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud toetuse andmise koordineerimist ja korraldamist.

Selleks osakond

  • täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ja Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse ülesandeid;
  • korraldab siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste ning muu välisabi, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö, Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kasutamist ja osaleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja välistoetuse andmise korraldamise kujundamisel;
  • annab sisendi ja avaldab arvamust valdkonna õigusaktide väljatöötamisel. 

 

 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Monika Kont Osakonnajuhataja 663 1932 monika.kont@rtk.ee
Ege Ello Osakonnajuhataja asetäitja (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmid) 663 1933 ege.ello@rtk.ee
  Osakonnajuhataja asetäitja (Struktuurivahendid ja EEA/EMP toetused)    
Marek Kübarsepp Nõunik (juriidilised küsimused Norra, rahastamisvahend jm) 663 1934 marek.kybarsepp@rtk.ee
Annelii Ausmees Nõunik (maksed) 663 1935 annelii.ausmees@rtk.ee
Margit Aus Nõunik (riigiabi, taotluste menetlemine, järelkontrollid, suurrojektid) 663 1937 margit.aus@rtk.ee
Ragne Hoff Nõunik (abikõlblikkus, lihtsustatud kulud, rahastamisvahend) 663 1938 ragne.hoff@rtk.ee
Üllar Laan Nõunik (andmekvaliteet, IT süsteem) 663 1939 yllar.laan@rtk.ee
Indrek Mägi Nõunik (IT süsteem) 663 1940 indrek.magi@rtk.ee
Mairi Uusen Nõunik (finantskorrektsiooonid, tagastused, pettused) 663 1941 mairi.uusen@rtk.ee
Anneli Kimmel Nõunik (hanked) 6631963 anneli.kimmel@rtk.ee
Kristiina Piikov Peaspetsialist (maksete kontroll) 663 1945 kristiina.piikov@rtk.ee
Anu Kikas Peaspetsialist (kommunikatsioon) 663 1953 anu.kikas@rtk.ee
Evelyn Jõgi Nõunik (IT arendus) 663 1952 evelyn.jogi@rtk.ee
Piret Eelmets Peaspetsialist (juriidilised küsimused) 663 1946 piret.eelmets@rtk.ee
Anu Roomere Nõunik (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmide korraldusasutus) 663 1942 anu.roomere@rtk.ee
Kristi Maajärv Peaspetsialist (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmide korraldusasutus, aruannete sertifitseerimine) 663 1950 kristi.maajarv@rtk.ee
  Nõunik (Eesti-Läti programmi korraldusasutus)    
Aleksander Vukkert Nõunik (Eesti-Vene programmi korraldusasutus) 663 1943 aleksander.vukkert@rtk.ee
Merje Rahn Peaspetsialist (Norra programmid, meetmete avamised) 663 1954 merje.rahn@rtk.ee
Kristel Ilumäe Nõunik (protseduurid, riskijuhtimine, KA järelvalve) 663 1936 kristel.ilumae@rtk.ee
Laura Pikkoja Lapsehoolduspuhkusel    
Diana Mäll Rasedus- ja sünnituspuhkusel    
Ly Looga Lapsehoolduspuhkusel    
Aveliin Sule Lapsehoolduspuhkusel    
Triin Nolo Lapsehoolduspuhkusel    

 

18.10.2018