Sa oled siin

Toetuste arendamine

 

Koordineerib ja korraldab Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ning välisabi kasutamist, sealhulgas töötab välja õigusaktid, tagab Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ja välisabi kasutamise sihipärasuse kontrolli ja finantskorrektsioonide tegemise ning korraldab rikkumiste aruannete esitamise.

Osakonna põhiülesanne on koordineerida õigusaktides ja riigile välistoetuse andjaga sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud toetuse andmise koordineerimist ja korraldamist.

Selleks osakond

  • täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ja Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse ülesandeid;
  • korraldab siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste ning muu välisabi, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö, Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kasutamist ja osaleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja välistoetuse andmise korraldamise kujundamisel;
  • annab sisendi ja avaldab arvamust valdkonna õigusaktide väljatöötamisel. 

 

 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Martin Karro Asetäitja Osakonnajuhataja ülesannetes 663 2033 martin.karro@rtk.ee
Ege Ello Osakonnajuhataja asetäitja (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmid) 663 1933 ege.ello@rtk.ee
Marek Kübarsepp Nõunik (juriidilised küsimused Norra, rahastamisvahend jm) 663 1934 marek.kybarsepp@rtk.ee
Kärt Kraaving Nõunik 663 1935 kart.kraaving@rtk.ee
Margit Aus Nõunik (riigiabi, taotluste menetlemine, järelkontrollid, suurprojektid, projektide aruandluse korraldus) 663 1937 margit.aus@rtk.ee
Üllar Laan Nõunik (andmekvaliteet, IT süsteem) 663 1939 yllar.laan@rtk.ee
Indrek Mägi Nõunik (IT süsteem) 663 1940 indrek.magi@rtk.ee
Triin Veideman Ärianalüütik 663 1967 triin.veideman@rtk.ee
Anneli Kimmel Nõunik (hanked) 6631963 anneli.kimmel@rtk.ee
Kristiina Piikov Peaspetsialist (maksete kontroll) 663 1945 kristiina.piikov@rtk.ee
Piret Eelmets Peaspetsialist (juriidilised küsimused) 663 1946 piret.eelmets@rtk.ee
Anu Roomere Nõunik (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmide korraldusasutus) 663 1942 anu.roomere@rtk.ee
Külli Kaare Nõunik (Eesti-Läti programmi korraldusasutus) 663 1950 kylli.kaare@rtk.ee
Aveliin Sule Ekspert 663 1818 aveliin.sule@rtk.ee
Merje Rahn Peaspetsialist (Norra programmid, meetmete avamised) 663 1954 merje.rahn@rtk.ee
Kristel Ilumäe Nõunik (protseduurid, riskijuhtimine, KA järelvalve) 663 1936 kristel.ilumae@rtk.ee
Triin Tuulas Peaspetsialist (koolitused, meililistid) 663 1966 triin.tuulas@rtk.ee
Kristi Maajärv Teenistussuhe peatatud    
Laura Pikkoja Teenistussuhe peatatud    

 

04.09.2019