Sa oled siin

Toetuste arendamine

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise, toetuste rakendamise ja toetuste maksete osakond täidavad erinevate toetusallikate juhtivat, rakendavat ja sertifitseerivat rolli. 

Toetuste arendamise osakonna põhiülesanne on koordineerida õigusaktides ja riigile välistoetuse andjaga sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud toetuse andmise koordineerimist ja korraldamist.

Selleks osakond

  • täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ja Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse ülesandeid;
  • korraldab siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste ning muu välisabi, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö, Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kasutamist ja osaleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja välistoetuse andmise korraldamise kujundamisel;
  • annab sisendi ja avaldab arvamust valdkonna õigusaktide väljatöötamisel. 

 

 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Martin Karro                       Peadirektori asetäitja (EL struktuurivahendite korraldusasutuse juht, Norra/EMP riikliku kontaktasutuse juht) 663 2033 martin.karro@rtk.ee
Katri Targama Periood 2021+ projektijuht 663 2068 katri.targama@rtk.ee
Triin Tuulas  Horisontaalsete projektide juht 663 1966 triin.tuulas@rtk.ee

 

Toetuste arendamise osakond

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Urmo Merila Osakonnajuhataja 663 1863 urmo.merila@rtk.ee

 

Piiriülese koostöö programmide korraldamise üksus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ege Ello Osakonnajuhataja asetäitja (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmid) 663 1933 ege.ello@rtk.ee
Anu Roomere Programmiekspert (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmide korraldusasutus) 663 1942 anu.roomere@rtk.ee
Külli Kaare Programmiekspert (Eesti-Läti programmi korraldusasutus) 663 1950 kylli.kaare@rtk.ee
Marina Suhhoterina Programmiekspert 663 1943 marina.suhhoterina@rtk.ee
Kristi Maajärv Programmiekspert 663 1950 kristi.maajarv@rtk.ee

 

Eesti-Vene programmi sekretariaat

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Unda Ozolina sekretariaadi direktor 663 1877 unda.ozolina@rtk.ee
Liane Roseblatt programmi ja kommunikatsiooni konsultant 663 1881 liane.rosenblatt@rtk.ee
Riina Vaap programmi konsultant 663 1880 riina.vaap@rtk.ee
Polina Zaytseva programmi konsultant 663 1879 polina.zaytseva@rtk.ee
Kristi Maajärv Programmiekspert 663 1950 kristi.maajarv@rtk.ee

 

Eesti-Läti programmi sekretariaat

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Helena Järviste sekretariaadi direktor 663 1870 helena.jarviste@rtk.ee
Krista Staškevitš programmi konsultant 663 1872 krista.staskevits@rtk.ee
Janika Friedenthal programmi konsultant 663 1871 janika.friedenthal@rtk.ee
Laura Jessop programmi konsultant 663 1873 laura.jessop@rtk.ee
Inese Nikopensius Programmiekspert 663 1874 inese.nikopenisus@rtk.ee
Peep Purje infosüsteemi haldur 663 1876 peep.purje@rtk.ee
Krista Rander assistent 663 1875 krista.rander@rtk.ee

 

Toetuste korraldamise talitus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristi Sell talituse juhataja 663 1821 kristi.sell@rtk.ee
Marek Kübarsepp õiguse valdkonna juht 663 1934 marek.kybarsepp@rtk.ee
Marliis Elling jurist 663 1864 marliis.elling@rtk.ee
Margot Maisalu jurist 663 1913 margot.maisalu@rtk.ee
Ketlyn Pass jurist 663 1914 ketlyn.pass@rtk.ee
Piret Eelmets jurist 669 1946 piret.eelmets@rtk.ee
Kari Treial jurist 663 2063 kari.treial@rtk.ee
Kathy Tätte jurist 663 2029 kathy.tatte@rtk.ee
Kerli Brandt jurist 663 2030 kerli.brandt@rtk.ee
Kersti Kukk hangete valdkonna juht 663 1994 kersti.kukk@rtk.ee
Kristel Tšeresne hankeekspert 663 1891 kristel.tseresne@rtk.ee
Kaire Vain hankeekspert 663 1820 kaire.vain@rtk.ee
Sandra Toim hankeekspert 663 2062 sandra.toim@rtk.ee
Helen Allik hankeekspert 663 1906 helen.allik@rtk.ee
Tiina Kähara hankeekspert 663 2043 tiina.kahara@rtk.ee
Kaidi Kerner hankeekspert 663 2008 kaidi.kerner@rtk.ee
Anneli Kimmel hankeekspert 663 1963 anneli.kimmel@rtk.ee
Aveliin Sule abikõlblikkuse ja lihtsustamise ekspert 663 1818 aveliin.sule@rtk.ee
Tarmo Poks ehitusekspert 663 1889 tarmo.poks@rtk.ee
Merje Rahn toetuste andmise ja riigiabi ekspert  663 1954 merje.rahn@rtk.ee
Piret Palts teenistussuhe peatatud    
Kärt Kraaving maksete ekspert 663 1935 kart.kraaving@rtk.ee

 

Teenuse disaini talitus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lona Pärtel talituse juhataja (meetmedisain) 663 1414 lona.partel@rtk.ee
Kadri Kalamees teenuse arendamise ekspert (kliendi tagasiside, tehniline abi) 663 1917 kadri.kalamees@rtk.ee
Laura Pikkoja teenuse arendamise ekspert (Norra/EMP) 663 1938 laura.pikkoja@rtk.ee
Anneliis Rätsep teenuse arendamise ekspert (juhendid, aruandlus, RA/RÜ tööprotseduuride kirjeldused) 663 1930 anneliis.ratsep@rtk.ee
Priit Vassiljev ärianalüütik (SFOS RÜ administraator) 663 2066 priit.vassiljev@rtk.ee
Taisi Valdlo ärianalüütik 663 1959 taisi.valdlo@rtk.ee
Margit Aus ärianalüütik 663 1937 margit.aus@rtk.ee
Peegi Kaibald ärianalüütik 663 1996 peegi.kaibald@rtk.ee
Kriste Letta ärianalüütik (SFOS RÜ administraator) 663 2005 kriste.letta@rtk.ee
Kerli Luts RTK toetuste osakondade protseduurid 663 1981 kerli.luts@rtk.ee

 

Riskijuhtimise ja järelvalve talitus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mairi Uusen talituse juhataja 663 1941 mairi.uusen@rtk.ee
Tiina Tamberg järelvalve ekspert 663 1865 tiina.tamberg@rtk.ee
Astrid Sepp järelvalve ekspert 663 1866 astrid.sepp@rtk.ee
Kaidi Hirv järelvalve ekspert 663 1867 kaidi.hirv@rtk.ee
Alar Toming järelvalve ekspert 663 1868 alar.toming@rtk.ee
Kristiina Piikov järelvalve ekspert (SFOS tagastused ja rikkumised) 663 1945 kristiina.piikov@rtk.ee
Kaidi Šatilov järelvalve ekspert (SFOS tagastused ja rikkumised) 663 2088 kaidi.satilov@rtk.ee
Anne-Ly Aalde järelevalve riskiekspert 663 1980 anne-ly.aalde@rtk.ee
Mehis Tamm järelevalve ekspert 663 2028 mehis.tamm@rtk.ee
Raili Kadak järelevalve ekspert 663 2032 raili.kadak@rtk.ee
Svetlana Zirnask järelevalve ekspert 663 2057 svetlana.zirnask@rtk.ee
Merike Kraam järelevalve ekspert 663 2027 merike.kraam@rtk.ee
Kersti Metsalo järelevalve ekspert 663 2026 kersti.metsalo@rtk.ee
Liivika Põder järelevalve ekspert 663 2025 liivika.poder@rtk.ee

 

07.07.2020