Hajaasustuse programm

 

Sihtgrupp: 

füüsilised isikud.


Hajaasustuse programmi taotlusvoor toimus 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

 

Eesmärk
 

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

 

 

Tingimused

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm“, mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Taotlemine

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

Taotlusi võeti vastu 9. aprillist kuni 11. juunini 2018.

 

E-teenindus

Kontakt

 

Tiina Loorand

 Telefon: 663 1888
tiina.loorand@rtk.ee

 

 

 

Aruandlus

 

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Aruandevormid kohalikule omavalitsusele:

Hindamine

 

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab valla- või linnavalitsus või kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnati hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

 

Toetatud projektid

 

Hajaasustuse programmi - Dokumendid

Filtreeri
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Nimetus Kategooria Loomise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
Vaata
28.08.2018
16.2 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
27.59 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
28.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
29.1 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
29.5 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
29.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
29.57 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
30.26 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
31.22 KB Lae alla
Seire
28.08.2018
34.87 KB Lae alla
Seire
28.08.2018
35.65 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
36.5 KB Lae alla
Seire
28.08.2018
38.79 KB Lae alla
Seire
28.08.2018
41.26 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
43 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
45.46 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
46 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
46.45 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
47 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
48 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
48 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
49.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
54.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
54.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
54.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
55 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
56 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
60.5 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
64.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
67.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
67.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
69 KB Lae alla
Seire
28.08.2018
69.89 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
71 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
73.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
83.5 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
107.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
109.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
194.08 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
255.41 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
259.34 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
259.5 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
260.13 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
260.34 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
266.54 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
406.32 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
473.27 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
531.27 KB Lae alla
Kohalikule omavalitsusele
29.08.2018
531.27 KB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
2.57 MB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
4.09 MB Lae alla
Taotlejale
29.08.2018
5.04 MB Lae alla

24.09.2018