Kergliiklusteede toetusskeem

 

Taotlusvoor: Suletud

 

Reservnimekiri kehtis 2018. a lõpuni ning alates 2019. a täiendavatele projektidele taotlemisõigust ei anta.

Sihtgrupp: 

kohalikud omavalitsused väljaspool viit suuremat linnapiirkonda.

Kergliiklusteede toetusskeemi sai esitada eeltaotlusi kuni 14. novembrini 2014. aastal. Põhitaotlusi ootame vastavalt siseministri 16.märtsil 2015 kinnitatud kavale. Kavale on lisatud reservnimekiri, milles toodud projekte saab rahastada toetusskeemi vahendite lisandumisel. Eelmine siseriiklik kergliiklusteede taotlusvoor toimus 2011. aastal, selle tulemusel ehitati või on praegu ehitamisel 37 kergliiklusteed kogupikkusega ligi 90 kilomeetrit.

Toetamist leiavad projektid, mis aitavad lahendada olulisi kergliikluse korraldamise kitsaskohti, ühendades olemasolevad kergliiklusteed omavahel, olulise avaliku kasutusega objektid kergliiklusteede võrku ning ühendades avaliku kasutusega objekte asulakeskuse või elamupiirkonnaga.

 

Eesmärk
 

Aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele kergliiklusteede rajamise kaudu.

 

 

Tingimused

 • Toetust ei saa küsida Kohtla-Järve, Maardu, Narva, Narva-Jõesuu, Pärnu, Saue, Sindi, Tallinna ja Tartu linnad ning Audru, Harku, Jõelähtme, Jõhvi, Kiili, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Luunja, Paikuse, Rae, Saku, Saue, Sauga, Tartu, Tahkuranna, Tähtvere, Toila, Vaivara, Viimsi ja Ülenurme vallad.
 • Taotlusi saavad esitada 16. märtsil 2015 kinnitatud kavasse lisatud kohalikud omavalitsused.
 • Põhitaotluse esitamise tingimused:
  • valmis tee-ehitusprojekt (koos kõikide kooskõlastustega),
  • taotleja või kaastaotleja peab olema rajatava kergliiklustee aluse maa omanik või valdaja (sõlmitud peab olema kasutusleping või omanikuna kajastatud kinnistusraamatus),
  • taotlejal ja kaastaotlejal peab olema kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele vastav arengukava.
  • ehitustööd on abikõlblikud alates põhitaotluse esitamisest,
  • projekteerimiskulud on abikõlblikud alaltes 01.01.2014.
 • Tutvu programmdokumenditega

Toetatavad tegevused

Toetusskeemi raames toetatakse nõuetekohast uute kergliiklusteede projekteerimist, omanikujärelevalve läbiviimist ja ehitamist (sh turvapiirete, valgustite, pinkide ja prügikastide paigaldamist) taotleja omandis või valduses olevatele maadele.

Toetusskeemist ei rahastata maa soetamise või valdusesse saamisega seotud kulusid ega projektijuhtimisega seotud kulusid.

 

 

Taotlemine

 

Taotlused sai esitada e-teeninduse kaudu kavas määratud perioodi jooksul. 

 

E-teenindus

 

Kontakt

 

Terje Kuus

 Telefon: 663 1886
terje.kuus@rtk.ee

 

 

Hindamine

 

Programmis hinnati eeltaotlusi, mis tuli esitada perioodi 13.10.2014 – 13.11.2014 jooksul.

Hindamistulemusi arvestades koostati prioriteetsusjärjekord, mis on kajastatud siseministri 16.märtsil 2015 kinnitatud kavas.

 

 

Aruandlus

 

Kui projekti elluviimise käigus muutub projekti kestus, tegevus, eesmärgid või eelarve üle 10%, siis tuleb RTK-ile esitada muudatustaotlus.

Projekti kestel tuleb projekti taotlejal RTK-le esitada vahearuandeid rahastamisotsuses ja lepingus sätestatud tähtaegadeks.

Projekti lõppedes peab esitama lõpparuande. Kogu aruandlus ja taotlused tuleb esitada RTK-lei e-teeninduse kaudu.

Vahearuandevorm (345.4 KB, PDF)

Lõpparuandevorm (372.95 KB, PDF)

Projekti lõppedes tuleb vastavalt siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile (PDF) paigaldada teavitusilt.

17.01.2019