HEV koolivõrk

 Avatud 

 

Sihtgrupp: 

Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolid​

 

 

 

Kogueelarve

15,6 miljonit eurot

 

;>

 

Eesmärk

Toetus aitab viia hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehooned vastavusse muutunud õpilaste arvuga ning muudatustega koolivõrgus. 

 

Tulemused

Investeeringud aitavad tagada igas maakonnas hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud õppe kättesaadavust nüüdisaegses õppekeskkonnas.

 

Taotlemine

 

Kontakt

Katrin Idasaar

 Telefon: 663 2002 
katrin.idasaar@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

27.03.2020