Keeleõppetegevused

 Avatud 

 

Sihtgrupp: 

 1. Võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja võõrkeeleõpetajad
 2. Ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseeast välja jõudnud noored
 3. Lapsed ja noored kuni 26. eluaastani
 

 

 

Kogueelarve

Taotlusvooru eelarve on 630 661 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 536 062 ja riiklik kaasfinantseering 94 599 eurot.

 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.

 

Tulemused

1) suureneb rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 50-ni
  2) suureneb 200 elaniku valmisolek tööturul toimimiseks;
  3) paranevad keeli ebapiisavalt valdavate 250 lapse ja noore eesti ja võõrkeelte kõnelemise ja kirjutamise oskused.

 

 

Toetatavad tegevused

1) Võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja võõrkeeleõpetajate rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamise toetamine eesmärgiga tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadiga võõrkeeleõpetajate arvu.

 • Sihtgrupp: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja võõrkeeleõpetajad.
 • Taotlejad: juriidilisest isikust võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ja õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2022, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 60 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetus projekti kohta on kuni 70 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 70 000 eurot.
 • NB! Projektitaotlus peab katma üle-eestiliselt kõigi tegevuses nimetatud õpetajate kulude hüvitamist, edukaks tunnistatakse üks enim punkte saanud projekt.

2) Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine.

 • Sihtgrupp: ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseeast välja jõudnud noored.
 • Taotlejad: kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2022, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 275 344 eurot (eelarve jääk seisuga 04.05.2020: 253 791eurot)

3) Haridusasutuste keelealased koostöötegevused.

 • Sihtgrupp: lapsed ja noored kuni 26. eluaastani.
 • Taotlejad: haridusasutused; tegevuses võib kaasata koostööpartnerina teisi haridusasutusi.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2022, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 285 317 eurot (eelarve jääk seisuga 04.05.2020: 89 076 eurot)
 

Taotlemine


Taotlusi saab esitada digitaalselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu.

Kontakt

Anne Volmer

 Telefon: 663 2010 
anne.volmer@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Määrus ja infomaterjalid

 

06.05.2020