Õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine

 Suletud 

 

Sihtgrupp: 

õpetajad

Kogueelarve

400 000 eurot;

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 400 000 eurot. Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. 

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti abikõlbliku perioodi pikkus on kuni 30 kuud. Projekti tegevused peavad algama hiljemalt 28.03.2021.

 

Eesmärk

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

 

Tulemused

Koolitusel osalenud õpetajate arv.

 

Toetatavad tegevused

Lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine – täiendava aine, eriala õpetamise, pedagoogilise, eripedagoogilise ja ainedidaktilise pädevuse omandamine juba töötavate või elukutset vahetavate isikute poolt.

Lisaeriala projektid peavad pakkuma töötavatele õpetajatele parema koormuse tagamiseks või oma pädevuste uuendamiseks ja muudest valdkondadest õpetajatööle sisenemiseks paindlikke, moodulipõhiseid kursuseid. Lisaks täiendava aine või eriala õpetamise, eripedagoogilise või pedagoogilise pädevuse omandamisele peavad taotlused sisaldama vajadusest lähtuvaid ainedidaktika kursuseid. Erilise tähelepanu all on käesolevas taotlusvoorus kaasava hariduse rakendamine ja eesti keele õppe tõhustamine muukeelsetes koolides.

Koolituskulu hüvitatakse meetme määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel
 
 

Taotlemine

  • Taotlejaks võivad olla õpetajatele taseme- või täiendusõpet pakkuvad avalik-õiguslikud ülikoolid.
  • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
  • Taotluste esitamise tähtpäev on 29.09.2020 kl 17.

Tulemused

  • Rakendusüksusele esitati 5 taotlust, millega küsitakse toetust kokku 687 650,99 eurot.

Kontakt

Katre Laagriküll

 Telefon: 663 2003 
katre.laagrikyll@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Määrus ja infomaterjalid

Hindamine

03.11.2020