Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse

 Suletud 

 

Sihtgrupp: 

põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses õppes ja õppeasutuste personal

 

 

Kogueelarve

Taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot; taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 100 000 eurot.

Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.

Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood on 01.08.2020 – 31.12.2022; projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud

 

 

Eesmärk

 Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

 

Tulemused

Toetuse andmise tulemusel on haridustee katkestanud täiskasvanud edukalt õpingud õpetanud ning pidurdunud on õppijate arvu langus mittestatsionaarses õppes. 

 

 

 

Toetatavad tegevused

 • ​põhi- või keskhariduseta täiskasvanute leidmine, teavitamine ja motiveerimine õppimise juurde toomiseks;
 • õppimist toetavate tingimuste loomine ning tugitegevuste väljatöötamine ja pakkumine õppes püsimise ja õpingute lõpetamise toetamiseks;
 • täiendavate õppimist toetavate lisa- ja tasanduskursuste väljatöötamine ja läbiviimine;
 • õppimisoskuse ja -võimekuse parandamisele suunatud koolitused, individuaalne juhendamine, konsultatsioonid jm tegevused;
 • väljaspool õppeasutust õppetöö läbiviimisega kaasnevad täiendavad tegevused;
 • õppe paindlikumaks muutmisele suunatud arendustegevused õppeasutustes.

Taotlejad ja partnerid

 • Taotleja võib olla õppeasutuse pidaja või õppeasutuse pidaja volikirja alusel õppeasutus.
 • Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partneriteks võivad olla teised mittestatsionaarset üldharidusõpet pakkuvad õppeasutused volikirja alusel või õppeasutuse pidajad.
 • Taotlejaks ja partneriks saab olla õppeasutus, milles on vähemalt kolmel viimasel õppeaastal toimunud mittestatsionaarne õpe ning mille mittestatsionaarses õppes õppijate arv 2014/2015. õppeaastal oli vähemalt 75, või riigigümnaasium või kutseõppeasutus, milles toimub mittestatsionaarne õpe.
 

Taotlemine

 • Taotlusi sai esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoorud on avatud: 15. mai 2020 - 29. juuni 2020
 • E-toetuste keskkonna kasutusjuhendid ja muud taotlemiseks vajalikud infomaterjalid leiab Kasulik teada alalehelt.
 • Rakendusüksusele esitati 18 taotlust, millega küsitakse toetust kokku 1 614 235 eurot. Taotlused on menetluses ning hindamistulemused selguvad augusti lõpuks.

Kontakt

Katre Laagriküll

 Telefon: 663 2003
katre.laagrikyll@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Määrus ja infomaterjalid

Lisainfo

Juhime tähelepanu, et võrreldes varasemate voorudega on taotlusvormis mõned muudatused.

Näiteks on muutunud lehel „Näitajad“ andmete kogumine. Palume taotlusvormi täitmisel kindlasti lugeda kõikide lahtrite kõrval olevat abiinfot (küsimärgid lahtri juures) ja vajadusel võtta ühendust Elukestva õppe talituse koordinaatoritega.

Samuti pakume 10.06 ja 12.06 kl 10-12 taotlejate nõustamist Riigi Tugiteenuste Keskuses (Lõkke 4, Tallinn). Nõustamisele tulemiseks palume registreerida hiljemalt 1. juuniks aadressil sirle.tartu@rtk.ee.

Täpsemat infot toetuse toimumise kohta saadame toetuse taotlejatele jooksvalt.

Et saada toetuste kohta infot, kliki nupule, et liituda toetuse saaja infokirja postiloendiga:

E-postiloendiga liitumine

 

Toetatud projektid

 • ESF taotlusvoorust "Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse" (15.05.2020-29.06.2020) toetatud projektid. (39.02 KB, PDF)
14.09.2020