Väikelahendused HEV-õpilastele

 Avatud 

 

Sihtgrupp: 

Nimekirja kantud (374.65 KB, PDF) erakoolide pidajad ja kohalikud omavalitsused

 

 

Kogueelarve

Eelarve on kokku 9,5 miljonit eurot.

Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest.

Taotletavale tegevusele on määratud ülempiir, mille seadmisel on arvestatud üldhariduskoolides 10. novembri 2017. aasta seisuga õppivate põhikooliõpilaste arvu. 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

 

Tulemused

Haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks toetust saavate koolide arv. 

 

 

Toetatavad tegevused

 

  • kooli kinnistul ning hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine;
  • kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus;
  • hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus.

Meetme raames ei toetata uus- või juurdeehitusi, välja arvatud täiendavate sissepääsude, panduste, treppide ning liftide ehitusalase pinna osas puuetega inimeste erivajadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

Taotlejad

  • Toetust saab taotleda nimekirjas (374.65 KB, PDF) (lk 1-2 erakoolide pidajad, lk 3-4 kohalikud omavalitused) toodud organisatsioonide tegevuste jaoks, kas erakooli pidaja ise või kohaliku omavalituse üksus kuni vastava organisatsiooni jaoks kehtestatud ülempiirini.
  • Juhul, kui projekti on kaasatud partner, saab partner olla kohaliku omavalitsuse üksus või erakooli pidaja.

 

 

Taotlemine

  • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
  • Taotlusi saab esitada kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

 

Kontakt

Katrin Idasaar

 Telefon: 663 2002 
katrin.idasaar@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Infopäeva materjalid

Haridus- ja Teadusministeeriumi piirkondlikud kaasava hariduse arengupäevad toimusid 2018 augustis ja septembris, kus tutvustati ka taotlusvooru üldtingimusi:

 

Toetatud projektid

Tegevuse “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” alategevuse “Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020” toetuse saajad

Nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse summa
1 EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus Kaarli Kooli liftišahti ehitamine 7 957 €
2 Haljala Vallavalitsus Väikelahendused Haljala valla koolide HEV-õpilastele 28 560 €
3 Hariduse Edendamise Sihtasutus Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Tartu Erakoolis 35 732 €
4 Jõelähtme Vallavalitsus Väikelahendused Jõelähtme valla koolide HEV õpilastele 46 739,60 €
5 Järva Vallavalitsus  Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Järva valla üldhariduskoolides 58 916,05 €
6 Kadrina Vallavalitsus Kadrina Keskkooli vajadused HEV õppe korraldamiseks ja läbiviimiseks 38 593 €
7 Kiili Vallavalitsus Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks Kiili Gümnaasiumisse 2019-2022 53 599 €
8 Lasteharidus OÜ  HEV laste toetamine Emili Koolis 4 819,50 €
9 Loksa Linnavalitsus Loksa Gümnaasiumi väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse 29 999,05 €
10 Luunja Vallavalitsus Luunja valla HEV-õpilaste Tugipesa 24 200,86 €
11 MTÜ MIIKAELI ÜHENDUS HEV õpilaste kaasamine Miikaeli Ühenduse koolides 21 457,13 €
12 MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing Õppematerjalid ja -vahendid erivajadustega õpilastele 2 519,57 €
13 MTÜ Tartu International School Teraapiapesade loomine tuge vajavatele õpilastele Tartu Rahvusvahelises Koolis 3 211,90 €
14 MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus Erivajadustega õpilaste füüsilise ja vaimse õpikeskkonna parendamine Tartu Katoliku Hariduskeskuses 27 717,26 €
15 MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Tartu Luterlikus Peetri Koolis 5 346,33 €
16 Nõo Vallavalitsus Sisehoovi kohandamine ja kujundamine Nõo Põhikoolis 30 175 €
17 Puuetega Laste Keskus Lootus Hariduslike erivajadustega laste kaasamine läbi digitaliseeritud õppe 1 300,50 €
18 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Kaasajastatud kaasamine 48 682,05 €
19 Põltsamaa Vallavalitsus Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Põltsamaa valla koolides 59 199,95 €
20 Pärnu Linnavalitsus Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse 341 719,07 €
21 Pärnu Vabakooli Selts Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu Vabakoolis 10 253 €
22 Raasiku Vallavalitsus  Raasiku valla koolide HEV väikevahendid 42 043,55 €
23 Rae Vallavalitsus Väikelahendused Rae valla koolide HEV õpilastele 42 043,55 €
24 Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu  Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse 15 661,55 €
25 Rakvere Linnavalitsus Rakvere linna põhikoolide HEV-õpilaste õppekeskonna parandamine 114 432 €
26 Rosma Haridusselts Rosma kool Hev-õpilase sõbralikuks 6 810 €
27 Rõuge Vallavalitsus HEV õpilaste integreerimine tavakoolidesse Rõuge vallas 29 996,08 €
28 SA Avatud Kool  Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Avatud Koolis 5 824,98 €
29 Saku Vallavalitsus HEV õpilaste integreerimine tavakooli Saku vallas 78 118 €
30 Saue Vallavalitsus HEV õpilaste integreerimiseks vajalikud väikelahendused Saue valla koolides 168 096 €
31 Sillamäe Linnavalitsus HEV laste toetamine läbi koolide infrastruktuuri kohandamise Sillamäe linnas 59 093,59 €
32 Tartu Linnavalitsus Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas 719 348 €
33 Tartu Vaba Waldorfkooli Selts Tartu Waldorfgümnaasiumi tugiõppeklasside parendamine 4 935,10 €
34 Tartu Vallavalitsus Tartu valla koolide HEV õpilaste integreerimise väikelahendused 74 898,94 €
35 Toila Vallavalitsus Kaasava hariduse võimaluste tagamine Toila valla koolides 25 623,25 €
36 Tõrva Vallavalitsus Tõrva Gümnaasiumi lifti ehitamine 39 191 €
37 Valga Vallavalitsus Kaasava hariduse rakendamine Valga valla koolides 105 756 €
38 Viru-Nigula Vallavalitsus Viru-Nigula valla koolides õpikeskkonna ja -vahendite kohandamine hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks 36 099,37 €
39 Võru Vallavalitsus Paindlike õpivõimaluste loomine Võru valla koolide hariduslike erivajadustega õpilastele 67 405 €
Kokku 2 662 416,23 €

 

02.07.2020