Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele

Suletud

 

Sihtgrupp: 

Eestis registreeritud valitsusväline organisatsioon, avalik-õiguslik või eraõiguslik ülikool või riiklik rakenduskõrgkool.​

Infopäev

Taotlusvooru virtuaalne infopäev toimus 10. juunil 2020 algusega kell 10.15.

 

 

Kogueelarve

180 000 eurot

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

 

Tulemused

Toetuse andmise väljundinäitajaks on perevägivalla teemal tehtud koolitustel osalenute arv ning seksiostjate hoiakute ja käitumise muutmiseks loodud sotsiaalprogrammide arv.
 
Kõikide ellu viidud projektide tulemusena peab kokku olema:
 
1. koolitatud vähemalt 160 spetsialisti perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest;
 
2. loodud ja rakendatud vähemalt üks sotsiaalprogramm seksiostjate hoiakute ja käitumise muutmiseks, mille on läbinud vähemalt 12 seksiostjat.

 

 

Toetatavad tegevused

 • Perevägivalla ohvritega kokku puutuvate spetsialistide koolitamine perevägivalla põhjuste, tagajärgede, abistamisvõimaluste ja ametkondade koostöö tõhustamise võimaluste teemadel eesmärgiga tugevdada nende teadmisi ja koostööoskusi. 
 • Sotsiaalprogrammi loomine ja rakendamine seksiostjatele nende hoiakute ja käitumise muutmiseks, eesmärgiga ennetada ja tõkestada prostitutsiooni ja sellega seotud inimkaubanduse nõudlust Eestis.

Tingimused

 • Taotlusvooru toetuse andmise tingimused ja kord on kehtestatud sotsiaalministri 21.05.2020 käskkirjaga nr. 49.
 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 18 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 180 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 40 000 eurot ja suurim summa 60 000 eurot.
 • Toetuse/omafinantseeringu maksimaalsed määrad on:
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel;             
  • 85%/15% abikõlblikest kuludest teistel taotlejatel. 
 • Taotlusvooru raames jagatavat toetust võidakse käsitleda kui vähese tähtsusega riigiabi vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklile 3.
 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor on avatud 05.06.2020 – 06.08.2020 kell 17.00. 
  • E-toetuste keskkonna kasutusjuhendid ja muud taotlemiseks vajalikud infomaterjalid leiab Kasulik teada alalehelt.
  • Vaata siit joonist (3.56 MB, PDF) taotlusvooru protsessi kohta. 

  Kontakt

  Kelly Poopuu

   Telefon: 663 1911 
  kelly.poopuu@rtk.ee


  Liina Breicis

   Telefon: 663 1952 
  liina.breicis@rtk.ee


  Pille Penk

   Telefon: 663 1856 
  pille.penk@rtk.ee

  E-toetus keskkond

   

   

  Hindamine

  • Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
   • kriteerium 1: meeskonnaliikmete taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus;
   • kriteerium 2: projekti tegevuskava, sihtrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid;
   • kriteerium 3: teavitustegevused;
   • kriteerium 4: riskitegurid;
   • kriteerium 5: projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus;
   • kriteerium 6: projekti majanduslik tõhusus ja omafinantseering.

   

  12.08.2020