Ettevõtlus- ja külastuskeskkond

Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna valdkonnas RTK rakendab meedet 5.4. „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“, mille eesmärgiks on tööhõive ja  ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.  Lisaks toetatakse siseriiklikest vahenditest ettevõtjate elektriliitumist ning Ida-Viru tööstusinvesteeringuid.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid.
Toetatakse projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Kõikide maakondade kavades sisalduvate projektide ettevalmistamiseks pakuti eelnõustamist.
Loe lisa siit.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks

Taotlemine:  Avatud

Sihtgrupp:
 Maakondlikud arenduskeskused, maakondlikud arendusorganisatsioonid
Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.
Loe täpsemalt siit.

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp: SA või MTÜ, teadus-ja arendusasutus, haridusasutus, piirkonna ettevõtete ühendus, ettevõtjate esindusorganisatsioon, piirkonna KOV.
Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.
Loe täpsemalt siit.

Ettevõtjate elektriliitumise pilootprogramm

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Alustav ettevõtja, tegutsev ettevõtja. 
Sihtpiirkond on Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakond. Nende maakondade ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste pilootprogrammist abi uuteks elektriliitumisteks ja elektrivõimsuse suurendamiseks. Programmi eesmärk on Kagu-Eesti maakondades ning Ida-Virumaal kasvatada ettevõtlust ja luua uusi töökohti.
Loe täpsemalt siit.

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp: töötleva tööstuse ettevõtjad
Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.
Loe lisa siit.

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetamine

Taotlemine:  Avatud 24.07-30.09 

Sihtgrupp: Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.
Loe lisa siit.

Starditoetus

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp:
 Alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.
Aidata alustaval ettevõtjal käivitada ettevõte äriplaanis kirjeldatud viisil ja jõuda soovitud tulemuseni.
Loe täpsemalt siit.

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Sihtgrupp: Ettevõtlikud inimesed – tulevased, alustavad ja kogenud ettevõtjad.​
Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.
Loe täpsemalt siit.
 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lauri Alver Talituse juhataja 663 2000 lauri.alver@rtk.ee
Pille Ruul Arenduskonsultant (PATEE), MAK nõustamine 663 1961 pille.ruul@rtk.ee
Tiina Loorand Arenduskonsultant (Ettevõtjate elektriliitumise pilootprogramm) 663 1888 tiina.loorand@rtk.ee
Saskia Piibor Arenduskonsultant (Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine) 663 1902 saskia.piibor@rtk.ee
Marina Bulatskaya Aruandluskonsultant 663 1903 marina.bulatskaya@rtk.ee
Merit Tints Arenduskonsultant 663 8286 merit.tints@rtk.ee
Mirjam Jalak Arenduskonsultant (Starditoetus) 663 1904 mirjam.jalak@rtk.ee
Jadvi Tõntson Aruandluskonsultant 663 1932 jadvi.tontson@rtk.ee
Anu Ansberg Arenduskonsultant 663 1905 anu.ansberg@rtk.ee
Helen Allik Arenduskonsultant 663 1906 helen.allik@rtk.ee
Epp Kroon Arenduskonsultant 663 1907 epp.kroon@rtk.ee
Kadi Kaur Arenduskonsultant 663 1908 kadi.kaur@rtk.ee
Siret Soonsein Arenduskonsultant (Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine) 663 1466 siret.soonsein@rtk.ee 

 

02.09.2019