Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Reservvoor avatud:

Kinnitatud reservnimekiri (119.47 KB)

 

Sihtgrupp: 

KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid.

 

 

Kogueelarve

134 802 250 €

 

Eesmärk

Majandusaktiisvuses, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

 

Tulemused

Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud sisemajanduse koguprodukti osakaalu kasv Eesti sisemajanduse koguproduktis 0,3 protsendi võrra.

 

 

Tingimused

 • Toetame projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas: 

Harjumaa (517.64 KB, PDF)Hiiumaa (223.89 KB, PDF)Ida-Virumaa (2.36 MB, PDF)Järvamaa (1.75 MB, PDF)Jõgevamaa (120.28 KB, PDF), Läänemaa (3.76 MB, PDF)Lääne-Virumaa (4.54 MB, PDF)Põlvamaa (1.02 MB, PDF)Pärnumaa (4.06 MB, PDF)Raplamaa (8.16 MB, PDF), Saaremaa (3.52 MB, PDF)Tartumaa (1.11 MB, PDF)Valgamaa (1.14 MB, PDF)Viljandimaa (3.78 MB, PDF), Võrumaa (1.38 MB, PDF).

 

Taotlemine


Taotlused palume esitada E-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest teavitab RTK oma kodulehel.

 

E-toetus keskkond

Kontakt

Lauri Alver

 Telefon: 663 2000 
Lauri.Alver@rtk.ee

 

Taotlusvoorud

 

Reservvoor:

 • Reservvoor on üle-eestiline ning vooru nimekirjas on kokku üheksa projekti, mis said teises taotlusvoorus positiivse hinde, kuid millele ei jagunud piisavalt raha maakondade eelarvetes.

 • Kõik reservvooru kuuluvad projektid ei saa kohe rahastust, vaid üle-eestilisest reservprojektide voorust vabanevate või lisanduvate vahendite arvelt.

 • Rahastatavate projektide kontaktisikutega võetakse ühendust.

Reservvooru projektide nimekiri (119.47 KB)

 

I taotlusvoorud toimus:

 • Valga maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.11.2015 kuni 29.04.2016 kella 17-ni.
  Järva, Lääne-Viru ja Võru maakondade I taotlusvoor oli avatud 29.01.2016 kuni 29.04.2016kella 17-ni.

 • Viljandi maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.03.2016 kuni 04.07.2016 kella 17-ni.

 • Tartu maakonna I taotlusvoor oli avatud 15.02.2016 kuni 04.07.2016 kella 17-ni.

 • Hiiu, Lääne, Rapla ja Saare maakondade I taotlusvoor oli avatud 31.03.2016 kuni 04.07.2016kella 17-ni.

 • Harju, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakondade I taotlusvoor oli avatud 16.11.2015 kuni 29.02.2016 kella 17-ni.

 • Ida-Viru maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.11.2015 kuni 29.02.2016 kella 17-ni.

II taotlusvoorud toimusid

 • Viljandi, Järva, Valga, Tartu ja Lääne maakondade II taotlusvoor oli avatud 09.10.2017 kuni 31.01.2018 kella 17-ni

 • Põlva, Pärnu, Võru, Hiiu, Rapla, Saare ja Lääne-Viru maakondade II taotlusvoor oli avatud 08.06.2017 kuni 25.09.2017 kella 17-ni. 

 • Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakondade II taotlusvoor oli avatud 09.01.2017 kuni 10.04.2017 kella 17-ni.

 

 

Hindamine

 

Kuna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmes on mitu erinevat toetatavat tegevust, siis on ka hindamiskriteeriumite ning hinnete kirjeldused osaliselt erinevad. Täpsemad hindamiskriteeriumid, tingimused ja dokumendid leiate toetatavate tegevuste alt.

 

24.10.2018