Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

 

Sihtgrupp: 

KOV-id, KOV liidud, MAK-id, MTÜ-d või SA-d või nende esindusorganisatsioonid, riigi ametiasutused.

 

 

Taotlusvoor (avatud 01.10 - 30.11.2019 16:30) 

 

 

 

Kogueelarve

3 071 488 eurot

 

Eesmärk

Suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning inistitutsionaalset suutlikkust.

 

Tulemused

75 protsenti projektidest toovad kaasa arengu ja muutuse, kus midagi hakatakse tegema uuel või paremal moel.

 

 

Tingimused

​Toetatavad tegevused

 • Toetust antakse projektile, mille raames viiakse läbi arendusprojekte järgmistes valdkondades:
  • piirkondade arengu teadmistepõhine kavandamine;
  • avalike teenuste teadmistepõhine korraldamine, sealhulgas kohalike omavalitsuste koostöö avalike teenuste osutamisel või avalike teenuste lepinguline üleandmine kodanikuühendustele;
  • kohalike omavalitsuste ühinemine ning ühinemise järgse arengu toetamine; 
  • kohalike omavalitsuste koostöövõimekuse suurendamine ja omavalitsusliitude võimekuse arendamine.

    

 • Toetatavateks tegevusteks on arendusprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine, sealhulgas:
  • uuringu või analüüsi läbiviimine (andmete kogumine, analüüsimine ja raporti koostamine);
  • juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine (sealhulgas tegevuskavade koostamine uuringu või analüüsi tulemuste rakendamiseks praktikas);
  • protseduuride, sealhulgas sisekontrolli süsteemi väljatöötamine;
  • konsultatsioon, koolitus ja nõustamine sealhulgas projekti eesmärkide saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine välisriikides;
  • koordineerimine;
  • seminarid, ühisarutelud või muud töövormid projekti tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks (sealhulgas ühistegevuse planeerimiseks ja koostöö alustamiseks);
  • teavitamine.

 

 

 

Taotlemine

Taotlused palume esitada RTK-le e-toetuskeskkonna kaudu. Taotlusvoor "Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid" oli avatud kuni 05.08.2019.

 

E-toetus keskkond

Kontakt

Eelika Lumiste

 Telefon: 6631962
eelika.lumiste@rtk.ee

 

Hindamine

 

Kuna meetme tegevuses kohalik ja regionaalne arendusvõimekus on mitu erinevat toetatavat tegevust, siis on ka hindamiskriteeriumite ning hinnete kirjeldused osaliselt erinevad. Täpsemad hindamiskriteeriumid, tingimused ja dokumendid leiate toetatavate tegevuste alt.

Hindamiskomisjoni koosseis:

 • Kaire Ööbik – komisjoni esimees, Rahandusministeerium;
 • Mart Uusjärv - liige, Rahandusministeerium;
 • Väino Tõemets- asendusliige, Rahandusministeerium;
 • Eleri Kautlenbach - asendusliige, Rahandusministeerium;
 • Jaak Puistama- liige, Riigi Tugiteenuste Keskus;
 • Urmo Merila- asendusliige, Riigi Tugiteenuste Keskus;
 • Jan Trei - liige, Eesti Linnade ja Valdade Liit;
 • Kalle Toomet - asendusliige, Eesti Linnade ja Valdade Liit;

 

 

16.09.2019