Kõrgharidus ja teadus

RTK toetab hariduse ja teaduse valdkonnas struktuurivahenditest kõrgkoole, ülikoole, teadusasutusi ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtteid. Toetusi jagatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest. 

Arendusprogramm ASTRA

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp: Avalik-õiguslikud teadus- ning arendusasutused, ülikoolid, rakenduskõrgkoolid 
Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti. Näiteks toetatakse teadus- ja õppehoonete rajamist, infrastruktuuri kaasajastamist, uute õppekavade loomist ja doktoriõppe kvaliteedi kasvatamist. 
Loe lisa siit.

Nutikas spetsialiseerumine

Taotlemine: Avatud

Sihtgrupp: ettevõtted, kes soovivad koos teadlastega läbi viia teadmistepõhist rakendusuuringut või tootearendust
Toetuse eesmärk on aidata kaasa ettevõtete rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes ja seeläbi soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.
Loe lisa siit.

Riiklik infrastruktuur

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetellu (PDF) kantud objektid, teadus- ja arendusasutused
Meetme "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste süsteemse taristu arendamine ja Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate juurdepääs rahvusvahelisele teadustaristule. 
Loe täpsemalt siit.

Teaduse tippkeskused

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühmad, teadus- ja arendusasutused
Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.
Loe täpsemalt siit.

Teeme+

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigiasutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või ettevõtted
Toetatakse projekte, mille tulemusena tõuseb noorte seas huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu.  
Loe täpsemalt siit.
 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Urve Vool Talituse juhataja 663 2067 urve.vool@rtk.ee
Anu Laumets Teenusekoordinaator 663 2045 anu.laumets@rtk.ee
Kristel Meesak-Seesmaa Teenusekoordinaator 663 2046 kristel.meesak-seesmaa@rtk.ee
Tea Tassa Teenusekoordinaator 663 2059 tea.tassa@rtk.ee
Iivika Krillo Projektikoordinaator 663 2042 iivika.krillo@rtk.ee
Kaidi Kenkmann Projektikoordinaator 663 2041 kaidi.kenkmann@rtk.ee
Kaie Tamm Projektikoordinaator 663 2058 kaie.tamm@rtk.ee
Kairi Lamp Projektikoordinaator 663 2044 kairi.lamp@rtk.ee
Kairi Puur Projektikoordinaator 663 2051 kairi.puur@rtk.ee
Kaja Sõmer Projektikoordinaator 663 2056 kaja.somer@rtk.ee
Liis Siimon Projektikoordinaator 663 2054 liis.siimon@rtk.ee
Maire Vaask  Projektikoordinaator 663 2064 maire.vaask@rtk.ee
Marika Meier Projektikoordinaator 663 2048 marika.meier@rtk.ee
Peeter Suislepp Projektikoordinaator 663 2055 peeter.suislepp@rtk.ee
Tiina Raa Projekikoordinaator 663 2053 tiina.raa@rtk.ee

 

23.03.2020