Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

 

Taotlemine: Suletud


Sihtgrupp: 

Kohalikud omavalitsused; katseprojektis Astangu KRK

 

 

 

Kogueelarve

9 481 546 €

 

Eesmärk

Tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

 

Tulemused

Kohandatud on eluruumid vähemalt 2000-le puudega inimesele

 

 

Tingimused


Täpsemad tingimused on kirjas meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuste andmise tingimustes ja seletuskirjas.

Toetatavad tegevused


Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamiseks;
  • köögitoimingute parandamiseks.
 

Taotlemine


Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus. II taotlusvoor oli avatud 21.02.2019. a - 26.08.2019. a.

E-toetus keskkond

Kontakt

Marek Atonen

 Telefon: 663 1909
marek.atonen@rtk.ee

 

 

 

Taotlusvoorud

 

Pilootprojekt:


Katseprojektis toetati 45 inimese kodu kohandamist  ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta oli kuni 4500 eurot. Täpsem info on kättesaadav Tallinna teenuste veebist.

Katseprojekti toetuse andmise tingimused ning selle lisad:

 

Hindamine


Projektide hindamine toimub vastavushindamise raames. Projekt peab vastama järgmistele hindamiskriteeriumidele:

  • projekt vastab meetme eesmärkidele;
  • projekt on põhjendatud;
  • projekt on kuluefektiivne;
  • taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia;
  • projektil on mõju ühtsele riigivalitsemisele ja võrdsete võimaluste tagamisele.
 

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine - Dokumendid

Filtreeri
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

 

27.08.2019