Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

 

Taotlemine: Suletud


Sihtgrupp: 

Kohalikud omavalitsused; katseprojektis Astangu KRK

 

 

 

Kogueelarve

9 481 546 €

 

Eesmärk

Tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

 

Tulemused

Kohandatud on eluruumid vähemalt 2000-le puudega inimesele

 

 

Tingimused


Täpsemad tingimused on kirjas meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuste andmise tingimustes ja seletuskirjas.

Jooksev taotlemine


Taotlusvooru eelarve on 279 254 eurot. Taotluste esitamine toimub jooksvalt alates 7.12.2020. a kuni vooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt 31. augustil 2021. a. Jooksva taotlemise puhul ei piirata kohalike omavalitsuste maksimaalset toetuse suurust ja kohanduste arvu projektis. Voorus saab esitada ka mitu taotlust.

Toetatavad tegevused


Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

 • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 • hügieenitoimingute parandamiseks;
 • köögitoimingute parandamiseks.
 

Taotlemine

Taotlusi oli võimalik esitada e-toetuskeskkonna kaudu kuni 29. detsembrini 2020. a. Taotlusvoor on kinni pandud seoses eelarve vabade vahendite lõppemisega.

 • Toetuse andmise tingimuste määrus
 • Toetuse andmise tingimuste muutmise seletuskiri  (281.07 KB, PDF)
 • Määruse lisa 1 (224.16 KB, PDF): Meetme tegevuse Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ standardiseeritud ühikuhinnad.  
 • Määruse lisa 2 (521.94 KB, PDF): Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika
 • Taotluse sisestamise juhend  (55.61 KB, DOCX)
 • Juhis taotlejale 2021 (31.26 KB, PDF)

E-toetus keskkond

Kontakt

Natalja Tšikova

 Telefon: 663 1919
natalja.tsikova@rtk.ee

 

Kaari Lind

Telefon: 663 1916
kaari.lind@rtk.ee 

Pille Lumi

Telefon: 663 1922
pille.lumi@rtk.ee 

Julia Troitskaja

Telefon: 663 1915
julia.troitskaja@rtk.ee 

Anna Zolin

Telefon: 663 1847
anna.zolin@rtk.ee 

 

Taotlusvoorud

 

I taotlusvoor:


2018. a taotlusvoorus esitasid taotluse 56 omavalitsust.

II taotlusvoor
 

2019. a taotlusvoorus esitasid taotluse 74 omavalitsust.

 • Kohalike omavalitsuste toetuse suurused ja kohanduste arv  2019 (729.86 KB, PDF)
 • Toetuse andmise tingimuste määrus
 • Toetuse andmise tingimuste muutmise seletuskiri (302.04 KB, PDF)
 • Määruse lisa 1 (224.16 KB, PDF): Meetme tegevuse „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ standardiseeritud ühikuhinnad
 • Määruse lisa 2 (521.94 KB, PDF): Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

III taotlusvoor
 

2020. a taotlusvoorus esitasid taotluse 74 omavalitsust.

Pilootprojekt:


Katseprojektis toetati 45 inimese kodu kohandamist  ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta oli kuni 4500 eurot. Täpsem info on kättesaadav Tallinna teenuste veebist.

Katseprojekti toetuse andmise tingimused ning selle lisad:

 

Hindamine


Projektide hindamine toimub vastavushindamise raames. Projekt peab vastama järgmistele hindamiskriteeriumidele:

 • projekt vastab meetme eesmärkidele;
 • projekt on põhjendatud;
 • projekt on kuluefektiivne;
 • taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia;
 • projektil on mõju ühtsele riigivalitsemisele ja võrdsete võimaluste tagamisele.
 

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine - Dokumendid

Filtreeri
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

 

29.12.2020