Tööturuteenused

 Avatud 

 

Sihtgrupp: 

Mittetöötavad ja mitteõppivad isikud

 

 

Kogueelarve

Eelarve mittetöötavate ja mitteõppivate isikute toetamiseks: 2 000 000 eurot (ESF toetus)

Eelarve 55-aastasele ja vanemale isikule suunatud tegevusi tööalase konkurentsivõime suurendamiseks: 1 176 471 eurot (ESF toetus 1 000 000 ja riiklik kaasfinantseering 176 471 eurot)

Eelarve 16–26-aastasele mitteaktiivsete noorte tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks: 2 352 941 eurot (ESF toetus 2 000 000 ja riiklik kaasfinantseering 352 941 eurot) 

Toetuse vähim summa on 30 000 eurot ja suurim summa 400 000 eurot projekti kohta.

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. 

 

Tulemused

Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest.

Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist on rahvusvahelisel tööpraktikal osalenud 15% ebasoodsas olukorras noort. 

 

 

 

Toetatavad tegevused


1. Toetust antakse projektile, mille raames viiakse ellu mittetöötavale ja mitteõppivale:

 • 16–26-aastasele noorele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
 • ebasoodsamas olukorras olevale 16–26-aastasele noorele tegevusi rahvusvahelise tööpraktika pakkumiseks;
 • vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesele tegevusi konkurentsivõime, sealhulgas digipädevuse suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
 • inimesele tegevusi kutseharidus-, rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes osalemise toetamiseks, kui inimene asub õppima õppekava alusel, mis valmistab ette töötamist valdkonna põhikutsealal. Kutseala valiku piirang ei kehti inimesele, kes tervise tõttu ei saa oma senist tööd jätkata ning seetõttu asub õppima õppekaval, mis toetab tema edasist töötamist. Asjaolu, et isiku terviseseisund ei võimalda senisel töö- või ametikohal töötamist jätkata, tõendab töötervishoiuarsti või muu arsti otsus, töövõime hindamise otsus, teade töösuhte ülesütlemise kohta töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punkti 1 alusel või teade teenistusest vabastamise kohta avaliku teenistuse seaduse § 93 lõike 1 alusel;
 • inimesele, kelle peamine suhtluskeel ei ole eesti keel, eestikeelses töökeskkonnas tööpraktikat koos mentorteenusega ning toetavaid tegevusi töökoha leidmiseks;
 • alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni üks aasta tagasi vanglast vabanenule või hiljemalt ühe aasta jooksul vanglast vabanevale inimesele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks ning hiljemalt kahe aasta jooksul vanglast vabanevale inimesele tegevusi, kui need on seotud tasemeõppes osalemise toetamisega;
 • vanemale, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud, tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;

2. Toetust antakse projektile, mille raames pakutakse:

 • noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud 16–26-aastasele mitteaktiivsele noorele juhtumikorraldust ja toetavaid tegevusi tema tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks.

NB! Kõigile kolmele tegevusele ei saa korraga ühe taotluse raames toetust küsida.

Taotlejad ja partnerid

 • Taotleja või partner võib olla juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoorud on avatud:
  • 5. juuni 2020 - 17. august 2020 - mittetöötavatele ja mitteõppivatele 55-aastastele ja vanematele suunatud tegevused;
  • 5. juuni 2020 - 31. detsember 2021 (või kuni vabade vahendite ammendumiseni) - ülejäänud mittetöötavatele ja mitteõppivatele isikutele ja noortelele suunatud tegevused
 • E-toetuste keskkonna kasutusjuhendid ja muud taotlemiseks vajalikud infomaterjalid leiab Kasulik teada alalehelt.

Kontakt

Riina Penu

 Telefon: 663 2016 
riina.penu@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Infopäev

Infopäev toetuse taotlejatele toimus 30. juunil 2020 virtuaalkeskkonnas.

Infopäeva ajakava (105.96 KB, DOCX)
Üldinfo - slaidid Anna Karolin (560.97 KB, PPTX)
Abikõlblikud kulu - slaidid Riina Penu (166.89 KB, PPTX)
VTA ja riigiabi - slaidid Kerli Brandt (130.2 KB, PPTX)
Töötukassa roll - slaidid Töötukassa (912.12 KB, PPTX)
 

Täpsema info toetuse toimumise kohta saadame toetuse taotlejatele jooksvalt.

Et saada toetuste kohta infot, kliki nupule, et liituda toetuse saaja infokirja postiloendiga:

E-postiloendiga liitumine

Toetatud projektid

Meetme "Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" toetuse saajad alates 28. juunil 2018 avatud taotlusvoorust (seisuga 29.10.2020)​

Toetuse saaja
Projekti nimi
Projekti maksumus
ESF toetus
Riiklik struktuuritoetus
Omafinantseering
MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus Õpi ja tööta parema elu nimel 361 775,95€ 307 509,55€ 0,00 € 54 266,40€
AS BCS koolitus Alustava IT-spetsialisti koolitus 435 102,90 € 369 837,46 € 0,00 € 65 265,44 €
AS BCS Koolitus Veebirakenduste arendamise koolitus 308 397,56 € 262 137,93 € 0,00 € 46 259,63 €
AS BCS Koolitus Alustava projektijuhi koolitus 383 950,00 € 326 357,50 € 0,00 € 57 592,50 €
AS BCS Koolitus Kaasaegsete digikompetentside koolitus 152 950,00 € 129 579,10 € 0,00 € 22 866,90 €
Eesti Avatud Ühiskonna Instituut MTÜ Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele 457 200 € 388 620 € 0,00 € 68 580 €
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ Inspireeriv töö noortele 347 001,51 € 294 951,28 € 0,00 € 52 050,23 €
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ Kogemustega inimesed sobivale tööle 341 295 € 290 100,75 € 51 194,25 € 0,00 €
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ Samm Eesti tööellu 364 200,05 € 309 570,04 € 0,00 € 54 630,01 €
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ Tagasi tööellu 331 329,95 € 281 630,46 € 0,00 € 49 699,49 €
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ Töökoht igaühele 256 613,62 € 218 121,57 € 0,00 € 38 492,05 €
MTÜ Lapsele Oma Kodu Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine 128 453,07 € 109 172,27 € 0,00 € 19 280,80 €
Mittetulundusühing Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 55+ Kuidas edasi? 171 855 € 146 076 € 25 779 € 0,00 €
Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus 55+ teadvustamist ootavad väärtused 183 151 € 155 678 € 27 473 € 0,00 €
Mittetulundusühing Võluvõru Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas 369 535 € 314 104,75 € 55 430,25 € 0,00 €
Raasiku Vallavalitsus Noortegarantii Tugisüsteemi rakendamine Raasiku vallas 45 448 € 38 630 € 6 817,20 € 0,00 €
Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool Haritud ja oskuslikud töötajad teenindusvaldkonda 332 521,16 € 282 642,99 € 0,00 € 49 878,17 €
Tallinna Teeninduskool Koka algõppe kursus eesti ja vene keeles 58 895 € 50 060,75 € 8 834.25 € 0,00 €
TempoKoolitus OÜ Toetusprogramm suunatud 55+ aastaste töötajate konkurentsivõime suurendamiseks 183 151 € 155 678 € 27 473 € 0,00 €
TempoKoolitus OÜ Kindlalt tööellu! 285 741,20 € 242 880,02 € 0,00 € 42 861,18 €
Kokku 5 498 062,97 € 4 673 339,22 € 203 000,95 € 621 722,80 €

 

 

12.11.2020