Sa oled siin

Toetuste sertifitseerimine

Osakonna põhiülesanne on välistoetuste sertifitseerimine välistoetuse andjale, välistoetuste nõuetekohase finantsjuhtimise tagamine ning välistoetuste sildfinantseerimisvahendite haldamine. Samuti täidab osakond Euroopa Liidu struktuurivahendite, Eesti-Šveitsi koostööprogrammi, Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide ning Euroopa Liidu Nõukogu sõidukulude makseasutuse ülesandeid.

 
Nimi Ametikoht Valdkond Telefon e-post
Karin Viikmaa Osakonnajuhataja Osakonna juhtimine ja töö korraldamine 6631923 Karin.Viikmaa@rtk.ee
Jaanus Kants finantsekspert SFOS/SFCS arendused ja kulude Sertifitseerimisega seotud teemad 6631925 Jaanus.Kants@rtk.ee
Kärt Kõljalg finantsekspert Õigusaktide, juhendite, töökordade ja sertifitseerimise üldpõhimõttega seotud teemad 6631924 Kart.Koljalg@rtk.ee
Janika Otsing Finantsspetsialist Sildfinantseerimise ja finantstabeli koostamisega seotud teemad 6631926 Janika.Otsing@rtk.ee
Merje Teigar Finantsspetsialist ELN sõidukulude hüvitamisega, SF kontrollianalüüside Koostamisega seonduvad teemad 6631928 Merje.Teigar@rtk.ee
Anneliis Rätsep Finantsspetsialist Kaasfinantseerimise eraldamise, Norra/EMP vahearuannete ja SF kontrollianalüüside koostamisega seotud teemad 6631930 Anneliis.Ratsep@rtk.ee
Eveli Laan Finantsspetsialist Lapsehoolduspuhkusel 6631931 Eveli.Laan@rtk.ee

 

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna sertifitseeriv asutus

Nimi Ametikoht Telefoninumber E-posti aadress
Maili Rohtla finantsspetsialist 663 1961 maili.rohtla@rtk.ee

 

04.11.2019