Avaliku arvamuse uuringud 2005-2021

Eesti elanikkonna teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest mõõdetakse iga-aastasel avaliku arvamuse küsitlusel.

Elanikkonna teadlikkuse kaardistamiseks Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustes viib Riigi Tugiteenuste Keskus alates 2005. aastast läbi küsitlusuuringuid. Enne 2014. aastat viidi uuringud läbi teise metoodika alusel, mistõttu tulemused järgmiste perioodidega ei ole üheselt võrreldavad. Värskeimate uuringute puhul on ajaliste võrdluste tegemisel enamasti kasutatud viimase nelja aasta, kesksete indikaatorite puhul ka viimase viie aasta küsitluste tulemusi. 

Varasemad Euroopa Liidu struktuuritoetuste ja -fondide avaliku arvamuse uuringud

Nimetus Sisestamise kuupäev
2018 EL ja Norra toetuste lühikokkuvõte | 129.01 KB | pdf 20.12.2018 Laadi alla
2018 EL ja Norra toetuste aruanne | 8.68 MB | pdf 20.12.2018 Laadi alla
2017 EL ja Norra struktuuritoetuste aruanne | 2.04 MB | pdf 20.12.2017 Laadi alla
2016 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse kokkuvõte | 85.24 KB | pdf 20.12.2016 Laadi alla
2015 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 1.3 MB | pdf 20.12.2015 Laadi alla
2014 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 716.9 KB | pdf 20.12.2014 Laadi alla
2013 Euroopa Liidu struktuurtoetuste ja -fondide tuntus | 581.13 KB | pdf 20.12.2013 Laadi alla
2013 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse lõpparuanne | 1.11 MB | pdf 20.12.2013 Laadi alla
2012 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse kokkuvõte | 567.25 KB | pdf 20.12.2012 Laadi alla
2012 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 581.88 KB | pdf 20.12.2012 Laadi alla
2011 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse kokkuvõte | 167.45 KB | pdf 20.12.2011 Laadi alla
2011 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 669.46 KB | pdf 20.12.2011 Laadi alla
2010 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse kokkuvõte | 1.76 MB | pdf 20.12.2010 Laadi alla
2010 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 1.26 MB | pdf 20.12.2010 Laadi alla
2009 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse kokkuvõte | 1.27 MB | pdf 20.12.2009 Laadi alla
2009 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 644.25 KB | pdf 20.12.2009 Laadi alla
2008 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse kokkuvõte | 176.38 KB | pdf 20.12.2008 Laadi alla
2008 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 362.59 KB | pdf 20.12.2008 Laadi alla
2007 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse kokkuvõte | 196.59 KB | pdf 20.12.2007 Laadi alla
2007 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 400.73 KB | pdf 20.12.2007 Laadi alla
2006 EL struktuuritoetuste avaliku arvamuse aruanne | 790.88 KB | pdf 20.12.2006 Laadi alla

Viimati uuendatud 18.11.2021