Teavitusvõrgustik

2021-2027 EL eelarveperioodi ühissätete määruse nõudeks on luua üle-riigiline teavitusvõrgustik, mis toob kokku inimesed, kes tegelevad Euroopa Liidu ja eurotoetuste teemade kommunikatsiooniga.

Võrgustik kutsuti esimest korda kokku 17.11.2021 järgmiste osapooltega:

  1. Riigi Tugiteenuste Keskus (Regionaalarengu fond, Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfond, taaste- ja vastupidavusrahastu RRF, REACT-EU - toetuste korraldusasutuse roll), Siseministeerium (Sisejulgeolekufond, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, Piirihalduse ja viisade rahastus - toetuste korraldusasutuse roll), Maaeluministeerium (Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond - toetuste korraldusasutuse roll) kui korraldusasutused;
  2. Ministeeriumid kui rakendusasutused ja poliitikakujundajad - Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Riigikantselei (ministeeriumite välisvahenditega tegelevad inimesed);
  3. Riigi Tugiteenuste Keskus, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kredex ja EAS kui rakendusüksused (välisvahendite rakendamise kommunikatsiooniga tegelevad inimesed);
  4. Piiriüleste (Interreg) programmide esindajad;
  5. Euroopa Komisjoni Eesti esindus;
  6. Euroopa Parlamendi Eesti büroo;
  7. Euroopa Komisjoni kohalikud teabekeskused maakondades (8 tk).

17. novembril 2021 toimus esimene võrgustiku kohtumine, mille päevakava ja slaidid leiad siit.

Viimati uuendatud 19.11.2021