Kesk-Läänemere programm

Kesk-Läänemere programm on Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm. Selle eesmärgiks on rahastada kvaliteetseid projekte Eesti, Soome, Rootsi ja Läti partnerite vahel, mille eesmärgiks on piiriüleselt lahendada ühiseid väljakutseid. Programmi eelarve aastateks 2021-2027 on 118 miljonit eurot, mida saab taotleda taotlusvoorudes.

Programmi prioriteetsed suunad on:

 • Innovaatiline ettevõtluse arendus

  Eesmärk 1. Rohkem eksportivaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid
  Eesmärk 2. Rohkem uusi kasvuettevõtteid
 • Parandatud keskkonna- ja ressursikasutus

  Eesmärk 3. Ühised ringmajanduse lahendused
  Eesmärk 4. Parem mere- ja rannikukeskkond
  Eesmärk 5. Vähem CO2 heiteid
 • Kaasavam tööturg

  Eesmärk 6. Paremad võimalused tööturul
 • Paremad avalikud teenused

  Eesmärk 7. Paremad avalikud teenused ja lahendused inimestele

 

Baltic sea

Baltic sea

Eestikeelsed juhendmaterjalid

Kesk-Läänemere programmi ametlik keel on inglise keel.

Erisuste korral tuleb lähtuda ingliskeelsetest materjalidest. Ametlikud dokumendid ja juhendid on leitavad programmi kodulehel: www.centralbaltic.eu

Kesk-Läänemere programmi ametlik keel on inglise keel.

Erisuste korral tuleb lähtuda ingliskeelsetest materjalidest. Ametlikud dokumendid ja juhendid on leitavad programmi kodulehel: www.centralbaltic.eu

Kesk-Läänemere programmil toimus projektipartneritele suunatud infoseminar, kus käsitleti järgmisi teemasid: 

 • aruandlus ja abikõlblikkus,
 • audit,
 • hanked. 

Infoseminari materjalid ja salvestused leiab siit. 

Viited riigihankeid puudutavatele abimaterjalidele: 

Sobilikud projektipartnerid on avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja ametiasutused, teadus- ja haridusasutused, mittetulundusühingud ning teatud juhtudel ka eraettevõtted (sõltuvalt konkreetsest projektist).

Kesk-Läänemere programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi(ERF) vahenditest.

Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 taotlusvoorude info on SIIN.

Lisainfo:

Annika Mändla

Kesk-Läänemere programmi infojuht

 •        +372 5694 4985
 •        annika.mandla@rtk.ee

Viimati uuendatud 28.03.2023