Eesti-Läti programm

Eesti-Läti programm toetab koostööprojekte, kus eestlased ja lätlased koos ühise asja nimel pingutavad. Meie teemad on ettevõtlus, väikesadamad, loodus- ja kultuuripärandil põhinev turism, Valga ja Valka ühine linnasüda, harmoniseeritud geodeetilised süsteemid, säästva elustiili propageerimine, ühine veemajandus ja piiriülesed töösuhted. Eesti-Läti programmi kogumaht 2014-2020 finantsperioodil on 36,27 miljonit eurot ja rahastatud on 55 projekti.

Programmi prioriteetsed suunad on:

Aktiivne ja atraktiivne ettevõtluskeskkond

  • Suurem ettevõtete piiriülene koostöö programmipiirkonnas.
  • Rohkem ühiselt arendatud tooteid ja teenuseid programmipiirkonnas.

Puhas ja väärtustatud elukeskkond

  • Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning jätkusuutlikum kasutamine. 
  • Suurem teadlikkus energiasäästu, jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse  valdkonnas ning ühise veeressursi säästlikum haldamine.
  • Enam ühendatud Valga-Valka kesklinna piirkond.
  • Harmoniseeritud geodeetilised referentssüsteemid.

Parem sadamavõrgustik

  • Korralike teenustega väikesadamate võrgustik.

Integreeritud tööturg

  • Paremad tingimused piiriülese töö võimaldamiseks. 

Sobilikud projektipartnerid on avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, kohalikud omavalitsused, planeerimisregioonid, teadus- ja haridusasutused, mittetulundusühingud ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.

Programmi rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:

Krista Staškevitš

Eesti-Läti programmi konsultant 

  •        +372 663 1872
  •         krista.staskevits@estlat.eu  

Päisefoto: Mersgrasi sadam Lätis

Jälgi meid ka Facebookis:

https://www.facebook.com/estlat

Viimati uuendatud 08.04.2021