Kesk-Läänemere programm

Kesk-Läänemere programmi eesmärgiks on tugevdada koostööd Eesti, Soome, Rootsi ja Läti regioonide vahel, et neis piirkondades oleks konkurentsivõimelisem majandus, paremad ühendused, jätkusuutlikum ressursside kasutamine ning sotsiaalselt kaasavam elukeskkond. 2014-2020 programmiperioodi jooksul on 137 piiriülesele projektile eraldatud üle 133,8 miljoni euro.

Programmi prioriteetsed suunad on:

 • Konkurentsivõimelisem majandus

  - Uued teadmismahukad Kesk-Läänemere ettevõtted
  - Rohkem ettevõtlikke noori
  - Kesk-Läänemere ettevõtted ekspordivad enam uutele turgudele
 • Ühiste ressursside säästev kasutamine

  - Loodus- ja kultuuriressursside arendamine kestlikeks turismiatraktsioonideks
  -  Kestlikult planeeritud ja hallatavad mere- ning rannikualad
  - Parem linnaplaneerimine Kesk-Läänemere regioonis
  - Toitainete, ohtlike ainete ja toksiinide väiksem sissevool Läänemerre
 • Piirkonna hea ühendatus

  - Inimeste ja kaupade täiustatud transpordivood
  - Olemasolevate väikesadamate täiustatud teenused, mis tõstavad kohalikku ja regionaalset liikuvust ning aitavad kaasa turismi arengule
 • Heade oskustega sidus piirkond

  - Rohkem inimesi saab kasu tugevamatest Kesk-Läänemere kogukondadest
  - Ühildatumad kutsehariduse ja-koolituse õppekavad Kesk-Läänemere piirkonnas

 

Baltic sea

Baltic sea

Sobilikud projektipartnerid on avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja ametiasutused, teadus- ja haridusasutused, mittetulundusühingud ning teatud juhtudel ka eraettevõtted (sõltuvalt konkreetsest projektist).

Kesk-Läänemere programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi(ERF) vahenditest.

Lisainfo:

Annika Mändla

Annika Mändla

Kesk-Läänemere programmi infojuht

 •        +372 5694 4985
 •        annika.mandla@rtk.ee

Jälgi meid ka Facebookis 

Viimati uuendatud 07.04.2021