Hindamissoovitused

Struktuurivahendite hindamiste töökavas planeeritud hindamiste aruanded ja soovitused.

Viimati uuendatud 29.03.2022