RTK talitus: tööelu ja hoolekanne

RTK toetab tööturuteenuste osutamist. Toetusi jagatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Hallatavad meetmed:

Tööelu ja hoolekande valdkonnas toetatakse projekte, mis soodustavad väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööl püsimist; parandavad lapsehoiuvõimalusi; aitavad vähendada hoolduskoormust ning tõstavad üldist toimetulekuvõimet eakatel, erivajadustega inimestel, toimetulekuraskustes inimestel ja nende pereliikmetel. 

Hetkel AVATUD meetmed:
 

Tööturuteenused

Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. 

Loe lähemalt

Hoolekanne

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Loe lähemalt

Hetkel SULETUD meetmed:
 

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / väiketoetus

Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. 

Loe lähemalt

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / põhitoetus

Antud meetme raames toetatakse uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas.

Loe lähemalt

Lapsehoiukohtade loomine

Toetust anti projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht või uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust.

Loe lähemalt


Kontaktinfo:

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ülle Luide Talituse juhataja 663 2015 ylle.luide@rtk.ee
Riina Penu Teenusekoordinaator 663 2016 riina.penu@rtk.ee
Ene Tilk Projektikoordinaator 663 2022 ene.tilk@rtk.ee
Ivi Liivoja Projektikoordinaator 663 2023 ivi.liivoja@rtk.ee
Hele Keller Projektikoordinaator 663 2020 hele.keller@rtk.ee
Heli Leis Projektikoordinaator 663 2021 heli.leis@rtk.ee
Helmi Tampere Projektikoordinaator 663 2017 helmi.tampere@rtk.ee
Kaja Toom Projektikoordinaator 663 2018 kaja.toom@rtk.ee
Pille Lugna Projektikoordinaator 663 2019 pille.lugna@rtk.ee

Saadame kord kvartalis oma klientidele ja koostööpartneritele uudiskirja, kus tutvustame Riigi Tugiteenuste Keskuse töö viimaseid arenguid. Meie tegemistega kursis püsimiseks liitu uudiskirjaga!

Viimati uuendatud 22.12.2020