Ühendatum Eesti

Ühendatum Eesti on üks kuuest Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi toetuse kasutamise eesmärgist. Ühendatuma Eesti teemaseminar toimus 24. märtsil 2021.
Lähemalt vaatamiseks kliki pildile

Kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Maanteed (TEN-T maanteede ehitus ja rekonstrueerimine)

Eva Killar, transpordi arengu ja investeeringute osakond, peaspetsialist, eva.killar@mkm.ee

Raudteed (Raudteede arendamine ja rekonstrueerimine (sh Rail Balticu liini Tallinn-Ikla kohalikud peatused); Raudtee elektrifitseerimine)

Ursula Sarnet, transpordi arengu ja investeeringute osakond, ekspert, ursula.sarnet@mkm.ee  

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine Liisa Mällo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energeetika osakond, taastuvenergia valdkonnajuht, liisa.mallo@mkm.ee 

Keskkonnaministeerium

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine

Liis Kasemets, Keskkonnaministeerium, kantsleri nõunik, liis.kasemets@envir.ee

Rahandusministeerium

KOV kergliiklusteed

Natalja Zinovjeva, regionaalarengu osakond, regionaalpoliitika talituse nõunik, telefon: 611 3043, Natalja.Zinovjeva@fin.ee

Viimati uuendatud 09.09.2021