Sa oled siin

Uudised

03.04.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus on valmis maksetähtaegu kuni 6 kuud pikendama

  Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) on valmis eriolukorra perioodil saabuvate maksetähtaegade puhul pikendama tasumistähtaega kuni 6 kuud. Põhjendatud asjaoludeks peame eriolukorrast tingituna: eraisiku töökoha kaotust (koondamine, töösuhte lõpetamine); töötasuliste sissetulekute...
31.03.2020

Alates 1. aprillist hakkab Riigi Tugiteenuste Keskus rakendama 2 miljardit eurot Euroopa struktuurivahendeid

  1. aprillist hakkab kehtima muudatus, mis on osa riigireformi elluviimise kavast: SA Archimedese ja SA Innove rakendusüksuse funktsioonid tuuakse üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK). See tähendab, et RTK rakendab edaspidi 1 miljardi asemel u 2 miljardit eurot Euroopa...
26.03.2020

Minister Aab: kaitsevahendid on tellitud!

Rahandusministeeriumi pressiteade Riigihalduse minister Jaak Aab sõlmis täna, 26. märtsi pärastlõunal keskse hankelepingu Hiina ettevõtjaga, kellelt tellitakse kaitsemaskid, -kindad, -prillid, -ülikonnad ja muud isikukaitsevahendid. Minister Aab selgitas, et isikukaitsevahendite tarnijaid...
19.03.2020

Projektide elluviimine eriolukorras

RTK annab teada, et vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale jätkab RTK rakendusüksus tegevust oma tavapärasel viisil. Toimub maksetaotluste menetlemine, kulude abikõlblikkuse kontrollimine, aruannete menetlemine. Erisused tavapärasest olukorrast, mida RÜ kehtestab, on seotud eriolukorrast...
16.03.2020

Kesksed koolitused lükatakse edasi

Seoses Vabariigi Valitsuse välja kuulutatud eriolukorraga jäävad ära märtsi ja aprilli koolitused. Uutest koolitusaegadest antakse teada siis, kui olukord on stabiliseerunud. Küsimuste korral pöörduge Cherlin Agu poole (Cherlin.agu@rtk.ee, tel 663 1841)
16.03.2020

Tänasest saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

Sel aastal saavad maakondlikud arendusorganisatsioonid esitada oma maakonna ettepanekud kas 16. märtsi–30. aprilli või 15. juuli–31. augusti taotlusvoorus. Maakonna ettepanekud esitatakse ühtse nimekirjana maakonnale sobivamal ajal. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul annab taotlusvoor...
13.03.2020

Projektide elluviimine eriolukorras

Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 riigis välja eriolukorra seoses koroonaviiruse levikuga maailmas ja Eesti Vabariigis. Kui projekti tegevuste elluviimine on sellest tulenevalt raskendatud ja toob kaasa olukorra, mille tagajärjel võib osutuda keeruliseks või võimatuks projekti...
13.03.2020

Korraldusasutuse seisukoht seoses Covid-19 kulude abikõlblikkusega

WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, seega on tegemist force majeure olukorraga. Kulude abikõlblikuks tunnistamisel tuleb koosmõjus hinnata nii siseriiklikke kui EL abikõlblikkuse reegleid võttes arvesse vääramatu jõu mõju. Abikõlblikuks loetakse ka kulud, mis on seotud eriolukorraga...
10.03.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus hangib tervishoiutöötajatele 30 000 respiraatorit

Seoses koroonaviiruse leviku ja sellest põhjustatud üleilmse isikukaitsevahendite (eriti FFP3 respiraatorite) tootmis- ja tarnehäiretega, tekkis võimalus, et Eesti haiglate ja kiirabibrigaadi pidajate respiraatorite varud ei pruugi olla piisavad ning seega tuleb kiiresti varusid täiendada....
25.02.2020

Algab omavalitsuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse toetusprojektide elluviimine

  Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas omavalitsuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse meetmest toetust saavad projektid. 2019. aasta sügis-talvel korraldatud taotlusvooru eesmärgiks on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmist avalike...

Lehed