Sa oled siin

Uudised

03.04.2019

E-arvete esitamine on kohustuslik avaliku sektori üksustele alates 2019. aasta 1. juulist

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 2019. aasta 1. juulist avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid. Riigi Tugiteenuste Keskus pakub 155 riigiasutustele, samuti mõnele riigi poolt asutatud sihtasutusele ja ühele avalik-õiguslikule...
27.03.2019

Tänasest avaneb selle aasta esimene väikeprojektide taotlusvoor

Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja esimene väikeprojektide taotlusvoor kogumahuga 100 000 eurot avaneb 27. märtsil ning kestab 16. aprillini. „Seni hasartmängumaksu nõukogu kaudu makstud toetuste asemel valib sotsiaalministeerium edaspidi kuni neljaks aastaks...
27.03.2019

Valitsushooned saavad energiatõhusamaks

Tänasest kuni 24. maini 2019 on avatud toetusmeede „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine“, mille eesmärk on keskvalitsuse kasutuses olevatesse hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia laialdasem kasutamine. Meedet rakendab...
12.03.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus hakkab korraldama väikeprojektide taotlusvooru

Seni hasartmängumaksu nõukogu kaudu makstud toetuste asemel valib sotsiaalministeerium edaspidi kuni neljaks aastaks strateegilised partnerid, kes saavad püsiva lepinguga tegevustoetuse. Lisaks hakkab ministeeriumi seatud prioriteetide saavutamiseks neli korda aastas toimuma väikeprojektide...
21.02.2019

25. veebruaril avatakse väikesaarte programmi taotlusvoor

Alates 25. veebruarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kuuluvad 16 saart.   „Väikesaartel elab kokku ligikaudu 1700 inimest,...
20.02.2019

Avatud on meetme „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“ uus taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärk on toetada puuetega inimeste kodude kohandamist nende vajadustele vastavaks. Sel korral eraldame kohalikele omavalitsustele kuni 7,2 miljonit eurot ja kavandatud on enam kui 1400 puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine.   Riigi Tugiteenuste Keskuse...
15.02.2019

Kuulutati välja riigihanked leidmaks Keskkonnaametile karuputke võõrliikide tõrjujad 2019. aastaks

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja kaks riigihanget, et leida Keskkonnaametile karuputke võõrliikide tõrjujad 2019. aastaks. Tõrjet tellitakse kokku 2271 hektaril üle Eesti ja võrreldes varasemate aastatega on veidi suurenenud taimede väljakaevamise osakaal ning rangemaks muutunud tõrje...
06.02.2019

Kinnitati Riigi Tugiteenuste Keskuse arengukava järgnevaks neljaks aastaks

Riigihalduse minister Janek Mäggi kinnitas 1. veebruaril Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) arengukava järgnevaks neljaks aastaks.   Tänane Eesti vajab kiiret, paindlikku ja tõhusat riiki. RTK uuendatud arengukava lähtub riigireformi eesmärkidest keskendudes teenuse kvaliteedi säilitamise...
31.01.2019

Sulgus Kesk-Läänemere programmi neljas taotlusvoor

16. novembril sulgus Kesk-Läänemere 2014-2020 programmiperioodi neljas taotlusvoor. Kokku laekus 37 taotlust: 21 tavaprojektide ning 16 väikeprojektide elluviimiseks. Neljanda taotlusvooru raames on programmil võimalik rahastuse saanud projekte toetada ligikaudu 8 miljonit euroga. Tegemist oli...
17.12.2018

Euroopa Komisjon kiitis heaks viis Eesti-Vene piiriülest koostööprojekti

12. detsembril 2018 kiitis Euroopa Komisjon (EK) heaks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi viis suuremahulist taristuprojekti, mille kaudu investeeritakse Eesti-Vene piirialadesse enam kui 20 miljonit eurot programmi vahendeid. Koostööprojektide kogumaksumus koos omaosalusega on 25,3 miljonit...

Lehed