Sa oled siin

KUTSE! Otsime välist eksperti rahastamisvahendina antud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse kontrollimiseks

23 juuli 2020

Riigi Tugiteenuste Keskus küsib pakkumusi rahastamisvahendina (st laenude või käendustena) antud Euroopa Regionaalarengu Fondi  toetuse kontrollimise teenuse osutamiseks.

Teenuse osutajaga sõlmitakse käsundusleping. Käsundisaaja ülesandeks on hinnata rahastamisvahendina antud Euroopa Regionaalalrengu Fondi toetuse vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013 ja Komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 480/2014 kehtestatud nõuetele, rahastamislepingule ja tootetingimustele ning vähese tähtsusega abi andmise korrektsust. 

Pakkumuses tuleb näidata ära käsundisaaja füüsiline isik, kes hakkab käsundit isiklikult täitma ning kelle andmetele tuginetakse pakkumuse tegemisel.

Käsundisaaja meeskonda peab kuuluma ekspert (s.o käsundisaaja füüsiline isik, kes hakkab käsundit isiklikult täitma). Nimetatud eksperdil peavad olema samaaegselt vähemalt: 

  • majandus-, ettevõtlus- või ärialane kõrgharidus;
  • oskus lugeda ja saada aru raamatupidamise aruannete sisust.

Kui soovid pakkumist esitada, siis registreeri oma soov. Registreerijatele saadetakse kuni 2 tööpäeva jooksul detailsem info ja pakkumise koostamiseks vajalikud dokumendid.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. august 2020.
 

 Registreeri pakkumise soov