Sa oled siin

Uudised

10.08.2020

Riik toetab omastehooldajate ja erivajadustega inimeste abistamist 5 miljoni euroga

Täna avab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste taotlusvooru, mille eesmärk on parandada töövõimalusi erivajadustega inimestele ja kodus lähedasi hooldavatele tööealistele inimestele. Samuti toetatakse toimetulekuraskustes inimesi. Toetust saavad...
24.07.2020

Omavalitsused saavad sotsiaalteenuste arendamiseks taotleda toetust

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega avatakse augustis tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas saab edaspidi taotleda toetust ka nõustamisteenuste ja tugigruppide arendamiseks. Toetust võib saada koduteenuse, tugiisikuteenuse,...
23.07.2020

KUTSE! Otsime välist eksperti rahastamisvahendina antud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse kontrollimiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus küsib pakkumusi rahastamisvahendina (st laenude või käendustena) antud Euroopa Regionaalarengu Fondi  toetuse kontrollimise teenuse osutamiseks. Teenuse osutajaga sõlmitakse käsundusleping. Käsundisaaja ülesandeks on hinnata rahastamisvahendina antud Euroopa...
21.07.2020

Riik parandab 25 miljoni euro eest keskvalitsuse hoonete energiatõhusust

  Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas toetada kolme projekti, mille abil tehakse keskvalitsuse hooned energiatõhusaks. Rahandusministeeriumi vastutusvaldkonna toetust saavad kaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi projekti ning üks Keskkonnaministeeriumi projekt. Kokku jagatakse sel korral...
20.07.2020

Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjaid

Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga avab 20. juulil Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme teise taotlusvooru. Toetust saavad taotleda Valga, Võru või Põlva maakondade mikro- ja väikeettevõtjad. Toetuse andmise tingimused on sel aastal muudetud ettevõtjatele lihtsamaks....
17.07.2020

Norra toetustest rahastatakse Eesti inimeste teadlikkuse tõstmist pere- ja soolise vägivalla suhtes

Täna, 17. juulil, avanes Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“. Toetuse eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.   Hoiakud perevägivalla suhtes...
14.07.2020

Muudetud struktuuritoetuste seadus jõustub 18. juulil

18. juulil jõustub perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seaduse muudatused. Olulisim muudatus võrreldes seni kehtiva korraga on väiksemasummaliste ostude piirmäära tõus 5 000 eurolt 20 000 eurole, millest alates peab erasektori toetuse saaja järgima riigihangete üldpõhimõtteid ning kontrollitakse...
01.07.2020

Juunis valmis riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) isikuandmete moodul

Moodulit arendati kahes etapis: esimeses etapis loodi võimalus riigiasutuste töötajatele enda personaliarvestuses kasutavate isikuandmete vaatamiseks ja muutmiseks, teises etapis arendati välja funktsionaalsus riigiasutuste personalitöötajatele RTIPi vahendusel uute töösuhete sõlmimiseks ja...
01.07.2020

Sotsiaalministeerium ja RTK otsivad strateegilisi partnereid hasartmängusõltuvusega tegelemiseks

Sotsiaalministeerium kutsub hasartmängusõltuvusega tegelevaid organisatsioone strateegiliseks partneriks. Selleks avab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 14. juulil hasartmängusõltuvuse ennetamise ja hasartmängusõltuvusega inimeste ja nende lähedaste toetamise taotlusvooru.  Strateegilise...
01.07.2020

Ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealade korrastamist toetatakse ligi 2,9 miljoni euroga

Täna avanes taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi. Hoone peab asuma Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. „Eesti väikelinnad...

Lehed