Sa oled siin

Uudised

27.12.2019

Kagu-Eesti ettevõtted saavad riigilt olulist tuge

  Riik on otsustanud Kagu-Eesti programmi toel toetust anda 13 ettevõtluse projektile. 23. detsembril selgusid Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme taotlusvooru tulemused. Taotluste hindamise järel otsustati rahastada 13 projekti: Valgamaalt viit projekti (kogusummas 223 889,81...
27.12.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab regionaalseid kompetentsikeskuseid

  Riigi Tugiteenuste Keskuse läbiviidud regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise põhitegevuste taotlusvoorus said toetust kõik viis Eestis tegutsevat kompetentsikeskust. Regionaalsed kompetentsikeskused said aastateks 2020 kuni 2023 toetust taotleda valdkonna arengut toetatavateks...
23.12.2019

Maakondlike arengustrateegiate projekte hakatakse ellu viima

  Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas detsembris Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Pärnumaa ja Tartumaa projektide nimekirja, toetust saab 21 projekti kogusummas 3 226 119 eurot. Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata Eesti maakondade majanduskasvule ja heaks...
20.12.2019

Valitsus nimetas ametisse raamatupidamise toimkonna uue koosseisu

  Rahandusministeeriumi pressiteade  Valitsus nimetas tänasel istungil rahandusminister Martin Helme ettepanekul ametisse raamatupidamise toimkonna uue koosseisu. “Raamatupidamise toimkond on läbi aastate kujundanud Eesti raamatupidamise standardit. Sellega on toimkond kasvatanud...
15.12.2019

Uuel aastal saavad Eesti väikesaared taas elukeskkonna parendamiseks toetust taotleda

Alates 2. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kuulub 16 saart. „Eesti võib maailma mastaabis olla küll väike, kuid saarterikkuselt...
29.11.2019

Avanes Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 3. taotlusvoor

  Eesti-Vene piiriülese koostöö programm kuulutas välja kolmanda taotlusvooru Eesti ja Venemaa vaheliste piiriüleste koostöö projektide toetamiseks programmi temaatilise eesmärgi “Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine” raames. Taotlusvoor on avatud 25. novembrist...
12.11.2019

Eesti inimesed näevad ELi toetuste positiivset mõju Eesti arengule

  Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse pressiteade  Ligi neli viiendikku eurotoetustest kuulnud Eesti elanikest leiab, et Euroopa Liidu struktuuritoetustel on Eesti arengule positiivne mõju ja struktuuritoetuste logo on tuttav 96 protsendile inimestest, selgub...
05.11.2019

1. novembrist töötab Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste valdkond uue struktuuri järgi

  Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kujundab Eestis Euroopa struktuuritoetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kontrollimise protsessi ning vastutab siseriikliku süsteemi ülesehitamise eest liikmesriigi korraldusasutusena (KA). Seoses toetuste konsolideerimisega Riigi...
01.11.2019

Riik hakkab valima koostööpartnereid perepoliitika valdkonnas

  15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu...
29.10.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja väikeprojektide 4. taotlusvooru

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja väikeprojektide IV taotlusvooru, kust toetatakse meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimeste ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide ellu viimist. Väikeprojektide taotlusvoor avatakse sel aastal viimast korda....

Lehed