Sa oled siin

Uudised

21.01.2020

Eesti-Vene programm ootab piiriülese koostöö projekte

  Eesti-Vene piiriülese koostöö programm ootab projektitaotlusi, mis panustavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nende allüksuste ja kogukondade vahelise koostöö edendamisse. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2020. „Eesti-Vene programmi kolmas taotlusvoor...
20.01.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja selle aasta esimese väikeprojektide taotlusvooru

1. veebruarist 2020 on avatud hasartmängumaksu laekumistest toetatav sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 1. taotlusvoor. Taotlused tuleb esitada e-toetuste keskkonnas hiljemalt 17. veebruaril 2020 kl 17.00. Toetust saab taotleda meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega inimestega ning...
19.01.2020

Puudega inimestel on kodu kohandamiseks võimalus taotleda toetust

Sotsiaalministeeriumi pressiteade 20. jaanuaril avaneb taotlusvoor, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse. „Igal inimesel peab olema võimalus liikuda vabalt oma kodus ja saada ka...
02.01.2020

Sellest aastast osutab Riigi Tugiteenuste Keskus arvestusteenust ka Kaitseministeeriumi valitsemisalale

  Alates 1. jaanuarist osutab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) finants-, personali- ja palgaarvestuse teenust Kaitseministeeriumile ja kõigile tema valitsemisala asutustele. Koos ülesannetega andis Kaitsevägi RTK-le üle ka 32 töötajat, kes teenusega on seotud. „Mul on hea meel, et alates...
31.12.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus viis läbi riigihanke pensioniregistri teenuse tellimiseks Rahandusministeeriumile

  Kontsessiooni erimenetlusena läbi viidud riigihanke tulemusel sõlmis Rahandusministeerium 31.12.2019 kontsessioonilepingu AS Pensionikeskusega. Lepingu alusel osutab AS Pensionikeskus pensioniregistri teenust aastatel 2020-2024. Lepingu maksumus käibemaksuta on 3 970 000...
27.12.2019

Riiginõuete arvestus maksukohustuslaste registri riiginõuete rakenduses liigub uuest aastast Riigi Tugiteenuste Keskusest Maksu- ja Tolliametisse

  Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) riiginõuete osakonna ülesandeks on olnud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste tasumise, tasaarvestamise ja tagastamise üle arvestuse pidamine ja nende nõuete täitmise korraldamine. Arvestust on korraldatud Maksu- ja Tolliametile (MTA) kuuluva...
27.12.2019

Kagu-Eesti ettevõtted saavad riigilt olulist tuge

  Riik on otsustanud Kagu-Eesti programmi toel toetust anda 13 ettevõtluse projektile. 23. detsembril selgusid Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme taotlusvooru tulemused. Taotluste hindamise järel otsustati rahastada 13 projekti: Valgamaalt viit projekti (kogusummas 223 889,81...
27.12.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab regionaalseid kompetentsikeskuseid

  Riigi Tugiteenuste Keskuse läbiviidud regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise põhitegevuste taotlusvoorus said toetust kõik viis Eestis tegutsevat kompetentsikeskust. Regionaalsed kompetentsikeskused said aastateks 2020 kuni 2023 toetust taotleda valdkonna arengut toetatavateks...
23.12.2019

Maakondlike arengustrateegiate projekte hakatakse ellu viima

  Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas detsembris Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Pärnumaa ja Tartumaa projektide nimekirja, toetust saab 21 projekti kogusummas 3 226 119 eurot. Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata Eesti maakondade majanduskasvule ja heaks...
20.12.2019

Valitsus nimetas ametisse raamatupidamise toimkonna uue koosseisu

  Rahandusministeeriumi pressiteade  Valitsus nimetas tänasel istungil rahandusminister Martin Helme ettepanekul ametisse raamatupidamise toimkonna uue koosseisu. “Raamatupidamise toimkond on läbi aastate kujundanud Eesti raamatupidamise standardit. Sellega on toimkond kasvatanud...

Lehed