Valikmoodul "Innovatsioon avalikus sektoris"

Valikmoodul "Innovatsioon avalikus sektoris" kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolitusmooduli "Innovatsioon avalikus sektoris" eesmärk on aidata mõista ühiskonna, riigi ja tehnoloogia koostoimet ning arendada oskust erinevaid huvipooli kaasates edendada ja lansseerida innovaatilisi avalikke teenuseid. Koolituse käigus õpivad osalejad kasutama innovaatilisi lahendusi teenuste arendamiseks, oskavad kasutada isiklikku initsiatiivi ja kaasata erinevaid huvigruppe otsuste tegemise protsessi. Paraneb osalejate võime paremini ette näha ja lahendada sotsiaalseid probleeme.


Õpiväljundid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • Oskavad süsteemselt kaardistada organisatsiooni ja valitsemisala innovatsiooni väljakutsed.
 • Oskavad seostada rahvusvahelisi näiteid enda valitsemisala praktikatega.
 • Oskavad kavandada innovaatilise idee sotsiaalmajanduslikku mõju analüüsi.
 • Oskavad kasutada innovaatiliste ideede testimise raamistikke.
 • Oskavad kavandada innovatsiooniprotsessi ja organiseerida meeskonnatööd innovatsiooniprotsessis.
 • Oskavad kriitiliselt analüüsida enda tugevusi ja arengupiirkondi innovaatori mõtteviisi kandjana.

Metoodika

Koolituse käigus käsitletakse mitmeid praktilisi tööriistu ja tehnikaid:

 • OECD avaliku sektori innovatsiooni raamistik
 • Innovaatiliste ideede testimise raamistikud (A/B, Proof-of-Concept, Pilot Test jt.)
 • Innovator mindset ja EPIC model
 • Huvigruppide analüüs (stakeholder analysis)
 • Innovation Pentathlon Model

Sihtrühm

Koolitusprogrammi sihtrühm on eelkõige keskastmejuhid ja tippjuhtide asetäitjad, keda valikmooduli koolitusteema enim puudutab ja kes tunnevad vajadust valikmooduli koolitusteemas põhjalikumate teadmiste omandamiseks ja oskuste lihvimiseks. Koolituse sihtrühm laiendati ka esmatasandijuhtidele.

Koolituste ajakava:

 25.-26.01.2022 1. grupp
20.-21.09.2022 2. grupp 

2022 aastal on tulemas järgmised valikmoodulit:

II poolaasta

Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp

Konfliktijuhtimine
01.-02.11.2022 3. grupp

Stressijuhtimine
 25.-26.10.2022 3. grupp 

Coachiv juhtimine
22.-23.09.2022 3. grupp 

Innovatsioon avalikus sektoris

20.-21.09.2022 2. grupp 

Kriisijuhtimine
13.-14.10.2022 2. grupp

3

Toimunud koolitusi 

52

Läbinute arv

0

Katkestajate arv

52

Registreerunute arv

98,6%

Rahuloluprotsent

68,75%

Tagasiside andjate protsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Teadmised on vajalikud asutuse protsesside kaasajastamisel
 • Mitmekülgsete eluliste kogemustega koolitaja-praktik, kes oskab seda kõike ka osalejale edastada
 • Toimumiskoht super mõnus keskkond. Ei olnud klassikaline koolitusruum. Lõi hoopis vabama keskkonna. 
 • Ajakohane, väga hästi üles ehitatud, haarav ja meeskonnatöö treeninguga täiendatud koolitus. Igapäevase avaliku haldusega hästi seotud, samas näited võrdlused ja näited erasektorist, mis näitasid ka ära kummagi sektori omavahelise seotuse ja eraldatuse piirid. 

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Materjalides oli päris palju igasuguseid äriga seotud termineid ja terminite lühendeid ( sh ingliskeelseid). Kuna iga päev ei tegele äriküsimustega, oli vaja paralleelselt natuke googeldada.
 • Koolitajate kogemused ja teadmised võimaldanuks veelgi rohkem praktilisi näiteid elust enesest.
  Võibolla liiga palju aega kulutati grupitööle aga samas tundus et teistele see sobis.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Intelligentne Grupp OÜ, Kaija Kukk, kaija@intelligentne.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

434,93 € kontaktõppe korral/ 308.00 € virtuaalõpe, 100% mahus osalemise korral tasuta.

Tellimisinfo

Tasuliste koolitusgruppide tellimiseks, palume kirjutada keko@rtk.ee 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Innovatsioon avalikus sektoris

Viimati uuendatud 07.01.2022