Koolituste kataloog

Riigi keskse personaliarenduse talituse kaudu on võimalik tellida tasulisi koolitus- ning arendustegevuste programme. Meie tooteportfellist leiab laia valiku teemasid (riigivalitsemise baaspädevustest juhtimiskvaliteedi edendamiseni) ning usaldusväärsete koostööpartnerite poolt pakutud kogemustega koolitajaid.

Miks tellida meie kaudu?

  • Kõik programmid on valminud rätseplahendusena riigiasutuste arenguvajadusi ja väljakutseid arvestades;
  • Praktiline väärtus: programmid toetavad eesmärgiks seatud õpiväljundite saavutamist läbi metoodilise ülesehituse ning kaasaegse õpifilosoofia;
  • Kvaliteedikindlus: RTK seirab ja seisab hea koolitus-ning arendustegevuste kvaliteedi eest;
  • Terviklik teenus ilma hanketa (st RTK on hanke juba teinud): RTK korraldab lisaks sisulisele tellimusele ka sündmushalduse (st sündmuse loomine, osalejate kinnitamine, materjalide kättesaadavaks tegemine ja vajadusel iseseisvate tööde instruktsioonidega toetamine, tagasiside kogumine ning kui asjakohane siis ka kalendrikutsete saatmine, osaluste SAP-i saatmine jne).
  • Paindlikkus: võimalus tellida nii virtuaal-kui ka lähiõppe formaati, koos toitlustuse ja ruumidega, või ilma (sõltuvalt programmist). Mõnel juhul saab valida koolitajat või ka koolituse pikkust (1 vs 2 päeva) jne.

Kes saavad teenust tellida?

  • Kõik riigi- ja KOV asutused eraldiseisvalt grupipõhiseid tellimusi;
  • Riigi- ja KOV asutused ühiselt grupipõhiseid tellimusi (nt 20 inimesega grupis Kaitseministeerium 5 kohta; Siseministeerium 7 kohta, Sotsiaalkindlustusamet 7 kohta ja Saue vald 1 koht).

Tutvu alloleva koolituste kataloogiga ning küsi infot juurde kataloogis märgitud kontaktidelt. 

Viimati uuendatud 27.01.2023