1. aprillist hakkab Riigi Tugiteenuste Keskus rakendama 2 miljardit eurot Euroopa struktuurivahendeid

Projektide elluviimine eriolukorras

Kuidas käituda projektide elluviimisel tekkivate tõrgete korral, loe siit

KA seisukoht seoses Covid-19 kulude abikõlblikkusega

Seoses koroonaviirusega on tekkinud küsimusi kulude abikõlblikkusega. Lugege täpsemalt siit

Innove ja Archimedese struktuuritoetused tuuakse 01.04.2020 üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse

Valitsus kiitis täna heaks esialgse riigireformi tegevuskava aastateks 2019-2023. Loe lisaks