Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus.

RTK osutab keskvalitsuse asutustele keskselt teenuseid, muuhulgas täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide kontaktasutuse ning toetuste rakendusüksuse ülesandeid.

RTK pakutavate teenuste hulka kuulub:
- personali- ja palgaarvestus;
- personaliarendus;
- finantsarvestus;
- riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine;
- riigihangete korraldamine;
- toetuste kasutamise korraldamine.

Toetuste vihjeinfo

Ootame vihjeid rikkumiste kohta telefonil 612 1500 või e-posti teel rikkumised@fin.ee

Loe lisa siit.

Struktuurifondide meetmete nimekiri

Vaata meetmete nimekirja siit.

Vabariigi Valitsuse nimekirja kinnitamise korraldus