RTK on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. Selle põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, sealhulgas teenuste osutamine üheteistkümne ministeeriumi valitsemisala asutustele, Riigikantseleile ja Riigikontrollile. Lisaks korraldab RTK kohtumenetluse tulemusena tekkinud, aga ka teatud muude riigi nõuete täitmist. 2016. aastast pakutakse riigihangete korraldamise teenust ning korraldatakse ühishankeid, millest võtab hankijana osa lai ring valitsussektori üksusi.
 
2018. aasta septembrist korraldab RTK rahandusministeeriumi valitsemisala regionaaltoetuste taotlemist ja väljamaksmist, millega seni tegeles EAS. Samuti toodi RTK-sse üle ka Riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud tingimustel antavad eurotoetused, mille jaotust korraldas taotlejate vahel siiani rahandusministeerium. Lisaks anti RTK-le üle maaeluministeeriumi vastutusala regionaalprogrammide korraldus.

Riigihalduse minister kinnitas Riigi Tugiteenuste Keskuse arengukava aastateks 2020-2023

1. novembrist töötab Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste valdkond uue struktuuri järgi

Innove ja Archimedese struktuuritoetused tuuakse 01.04.2020 üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse

Valitsus kiitis täna heaks esialgse riigireformi tegevuskava aastateks 2019-2023. Loe lisaks

Kohustuslik e-arvete esitamine alates 2019. aasta 1. juulist

Loe lähemalt siit