Riigi Tugiteenuste Keskus on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mille põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, sealhulgas teenuste osutamine üheksa ministeeriumi valitsemisala asutustele, Riigikantseleile, Eesti Rahvusraamatukogule, Eesti Kunstimuuseumile ja Integratsiooni Sihtasutusele.

Lisaks arvestusteenusele korraldab keskus kohtumenetluse tulemusena tekkinud riigi nõuete täitmist. 2016. aastal alustasime riigihangete korraldamise teenuse pakkumist Riigikantseleile ning Justiits- ja Rahandusministeeriumi asutustele.

Eesti Vabariik 100

Vaata, mida kingitakse Eesti Vabariigile

100. sünnipäevaks!

Loe lähemalt