Finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid

Kinnitatud rahandusministri 11. detsembri 2003. aasta määrusega nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri".

Finantsarvestuse juhendid

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid

Nimetus Sisestamise kuupäev
Kontoplaan | 1.03 MB | xlsx 23.01.2022 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja - aruandluse juhend | 267.31 KB | pdf 31.12.2021 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi muutmine | 138.09 KB | pdf 21.12.2021 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja-aruandluse juhendi muutmine seletuskiri | 194.34 KB | pdf 21.12.2021 Laadi alla
Kontoplaani parandused nr 60 (täiendamisel) | 103.47 KB | pdf 12.01.2022 Laadi alla
Kontoplaani parandused nr 59 lõplik | 372.81 KB | pdf 13.12.2021 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi lisa 9 (Makseandmiku vorm) | 128.24 KB | pdf 10.03.2020 Laadi alla
Kontoplaani kasutusjuhend | 1.3 MB | pdf 05.04.2021 Laadi alla
Bilansiväliste kontode esitamise juhend | 310 KB | pdf 25.09.2020 Laadi alla
Saldoandmiku kontrolli juhend | 372.06 KB | pdf 25.09.2020 Laadi alla
Uued KOV tehingupartneri koodid alates 01.01.2018 | 59.92 KB | xlsx 02.05.2018 Laadi alla
Toetuse saaja saldoteatise vorm | 12.47 KB | xlsx 05.12.2019 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-kasumit teenivad | 383.86 KB | pdf 18.07.2018 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-IFRS | 374.44 KB | pdf 18.07.2018 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-kasumit mittetaotlevad | 386.09 KB | pdf 18.07.2018 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-finantstehinguteks | 229.13 KB | pdf 02.03.2018 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited | 865.06 KB | pdf 12.02.2021 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited koolidele | 29.44 KB | xlsx 26.08.2017 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited - äriühing | 444 KB | pdf 12.11.2014 Laadi alla
Konsolideerimise raamatupidamiskannete näited | 379.53 KB | pdf 10.02.2016 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited - reorganiseerimine | 25.92 KB | xlsx 27.11.2017 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse vormide näidised | 43.5 KB | xls 27.11.2017 Laadi alla

Alates 2021. aasta veebruarist hakkavad valitsussekorisse kuuluvad aruandekohustuslased (tehingupartneri koodi algus 0 kuni 6 ja neljas number on null kuni 3) esitama makseandmikke uues Saldoandmike infosüsteemis. Uue saldoandmike infosüsteemi arendaja on välja töötanud makseandmiku importimist võimaldava faili formaadi. Andmike tehniliste juhendite lehele on lisatud Makseandmiku impordi näidisfail IT-le ning seda impordi faili kirjeldav ning selle tehnilist korrektsust kontrollida võimaldav Makseandmiku impordi XSD fail. Failid on mõeldud edastamiseks tarkvara arendajale, kes loob Teile makseandmiku esitamise lahendust. RTK-l on valminud ka Makseandmiku impordi fail - excel, milles sisalduv makro võimaldab exceli tabelis olevatest andmetest genereerida sobilikul kujul makseandmiku impordi XML faili. Kui te kavandate makseandmiku esitamist excelis, siis saate kontrollida, kas teie fail sobib ümbertõstmiseks makseandmiku impordi exceli faili. Analoogsed Exceli failid on loodud varem ka saldoandmike ja eelarveandmike importimiseks. Exceli failis olevad veerud vastavad üldeeskirja lisas 9 esitatud vormile:

Maksja registrikood (kohustuslik)

Saaja registrikood (ei ole kohustuslik, kui maksja raamatupidamis-süsteemis puudub)

Saaja tehingu-partneri kood (kohustuslik)

Saaja nimi (kohustuslik)

Kuupäev (makse kuupäev, kohustuslik)

Summa (kohustuslik)

Kontoklass (kahekohaline, kohustuslik)

Tegevusala (viiekohaline, kohustuslik)

Viimati uuendatud 16.04.2021