Finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid

Kinnitatud rahandusministri 11. detsembri 2003. aasta määrusega nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri".

Finantsarvestuse juhendid

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid

Nimetus Sisestamise kuupäev
Kontoplaan | 1.05 MB | xlsx 01.09.2022 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja - aruandluse juhend | 267.31 KB | pdf 31.12.2021 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi muutmine | 64.73 KB | pdf 21.12.2021 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja-aruandluse juhendi muutmine seletuskiri | 194.34 KB | pdf 21.12.2021 Laadi alla
Kontoplaani parandused nr 60 (täiendamisel) | 238.4 KB | pdf 01.09.2022 Laadi alla
Kontoplaani parandused nr 59 lõplik | 372.81 KB | pdf 13.12.2021 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi lisa 9 (Makseandmiku vorm) | 128.24 KB | pdf 10.03.2020 Laadi alla
Kontoplaani kasutusjuhend | 1.04 MB | pdf 01.09.2022 Laadi alla
Bilansiväliste kontode esitamise juhend | 310 KB | pdf 25.09.2020 Laadi alla
Saldoandmiku kontrolli juhend | 372.06 KB | pdf 25.09.2020 Laadi alla
Uued KOV tehingupartneri koodid alates 01.01.2018 | 59.92 KB | xlsx 02.05.2018 Laadi alla
Toetuse saaja saldoteatise vorm | 12.47 KB | xlsx 05.12.2019 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-kasumit teenivad | 383.86 KB | pdf 18.07.2018 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-IFRS | 374.44 KB | pdf 18.07.2018 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-kasumit mittetaotlevad | 386.09 KB | pdf 18.07.2018 Laadi alla
Juhend toetuse kajastamiseks-finantstehinguteks | 229.13 KB | pdf 02.03.2018 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited | 865.06 KB | pdf 12.02.2021 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited koolidele | 29.44 KB | xlsx 26.08.2017 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited - äriühing | 444 KB | pdf 12.11.2014 Laadi alla
Konsolideerimise raamatupidamiskannete näited | 379.53 KB | pdf 10.02.2016 Laadi alla
Raamatupidamiskannete näited - reorganiseerimine | 25.92 KB | xlsx 27.11.2017 Laadi alla
Avaliku sektori finantsarvestuse vormide näidised | 43.5 KB | xls 27.11.2017 Laadi alla

Viimati uuendatud 16.04.2021