Valitsussektori finantsnäitajad

Sellel lehel avaldab Riigi Tugiteenuste Keskus alates 2014.aastast valitsussektori tulude ja kulude andmeid kooskõlas Nõukogu direktiivi 2011/85/EL nõuetega. Andmed avaldatakse kuu- ja kvartalipõhiselt kõigi valitsussektori alamsektorite lõikes.

The general government fiscal indicators will be published on this webpage starting from 2014. The table consisting fiscal indicators for each subsector of the general government will be published on monthly and quarterly basis as defined by CD2011/85. 

Valitsussektori finantsnäitajad

Nimetus Sisestamise kuupäev
Eesti avaliku sektori raamatupidamise süsteem ning aruandluse korrastamine | 82.4 KB | pdf 13.12.2017 Laadi alla
Publik sector accounting system in Estonia and collection of fiscal data | 21.96 KB | docx 13.12.2017 Laadi alla
Metodoloogiline üleminekutabel koos selgitustega | 210.02 KB | pdf 28.06.2021 Laadi alla
Methodological reconciliation table with explanations | 121.08 KB | pdf 11.06.2021 Laadi alla
Fiscal data for general government 2022 | 33.05 KB | xlsx 31.08.2022 Laadi alla
Fiscal data for general government 2021 | 35.16 KB | xlsx 30.06.2022 Laadi alla
Fiscal data for general government 2020 | 33.93 KB | xlsx 01.07.2021 Laadi alla
Fiscal data for general government 2019 | 34.15 KB | xlsx 22.09.2020 Laadi alla
Fiscal data for general government 2018 | 33.69 KB | xlsx 12.09.2019 Laadi alla
Fiscal data for general government 2017 | 33.61 KB | xlsx 11.09.2018 Laadi alla
Fiscal data for general government 2016 | 34.45 KB | xlsx 19.12.2017 Laadi alla
Fiscal data for general government 2015 | 33.8 KB | xlsx 19.12.2017 Laadi alla
Fiscal data for general government 2014 | 33.55 KB | xlsx 19.12.2017 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2021 | 33.84 KB | xlsx 20.09.2022 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2020 | 33.01 KB | xlsx 29.09.2021 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2019 | 32.41 KB | xlsx 12.02.2021 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2018 | 32.41 KB | xlsx 12.02.2021 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2017 | 32.21 KB | xlsx 12.02.2021 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2016 | 31.97 KB | xlsx 12.02.2021 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2015 | 32.17 KB | xlsx 12.02.2021 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2014 | 32.05 KB | xlsx 12.02.2021 Laadi alla
Data on continqent liabilities and other indicators 2013 | 32.33 KB | xlsx 12.02.2021 Laadi alla

Viimati uuendatud 16.04.2021