Lõplikult valminud RTIPi isikuandmete moodul hõlbustab oluliselt asutuste personalitööd

Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) isikuandmete mooduli viimase etapi arendustööde käigus on valminud töötasude muutmise funktsionaalsus, mis koos juba varem lansseeritud lisatasude määramise, kõrvaltegevustest teavitamise, töökoormuse muutmise ja erinevate töötajaga seotud dokumentide vormistamise võimalustega võimaldab digitaalselt ära katta kogu töötaja personalivaldkonna asjaajamise elukaare organisatsioonis, seda töösuhte alustamisest kuni töösuhte lõppemiseni.

RTK personaliteenuste osakonna juhataja Janika Terve sõnul on Riigitöötaja iseteenindusportaal kaasaegses digiriigis igati sobilik töövahend kuna toimub automaatne infovahetus  portaali ning personali-ja palgaarvestuse tarkvara SAP vahel.  „Tänu sellele on paranenud andmete kvaliteet ning lühenenud personali-ja palgaarvestuse dokumentide vormistamisele ning kooskõlastamisele ja kinnitamisele kuluv aeg,“ rääkis Terve. 

„Lisaks toimub töötaja andmete genereerime riiklikest andmebaasidest automaatselt, sest portaal on liidestatud nii rahvastiku- kui äriregistriga ja hariduse infosüsteemiga EHIS. See on muutnud asjaajamise märksa hõlpsamaks nii töötajaile, kui organisatsioonidele".

Ta lisas: „ On suur rõõm tõdeda, et tänaseks kasutab RTIPi erinevaid mooduleid ligi 200 riigiasutust. Isikuandmete moodulit kasutab hetkel veel vaid ca 90. Ootame lähiajal uute funktsionaalsuste innukat kasutuselevõttu kõikide riigiasutuste poolt.“ 

Isikuandmete mooduli II etapi arenduste raames valmisid järgmised funktsionaalsused:

RTIPis saab vormistada lisatasu taotlust erinevat liiki lisatasu maksmiseks ühele või mitmele töötajale korraga ning töötasu muutmise taotlust, millega muudetakse paljude töötajate tasu korraga. 
Taotluse andmete alusel genereerib süsteem käskkirja.

Lisatasu määramise juhend: https://rtk.ee/rtip-juhendid/lisatasude-maaramine

Töötasu muutmise juhend: https://rtk.ee/rtip-juhendid/tootasu-muutmine

Personalitöötaja saab isikukaardilt algatada töökoormuse ja palga muutmist ning töötaja üleviimist uuele ametikohale. 
Taotluse andmete alusel genereerib süsteem käskkirja (ametnike puhul) või töölepingu lisa (töölepinguliste töötajate puhul).
Töösuhte muutmise juhend: https://rtk.ee/rtip-juhendid/toosuhte-muutmine

Asutus saab seadistada avaldusi/taotluseid andes töötajale ette avalduse pealkirja ja lühikese sisuteksti. Töötaja poolt esitatud avaldus võib jääda ainult RTIPi veebivormile, aga võimalik on selle pinnalt ka käskkirja või töölepingu lisa vormistamine. Näiteks saab esitada avaldust püsivalt kodukontoris töötamiseks, palgast kinnipidamiste nõusoleku andmiseks (parkimine, mobiili ülekulu vms), jne 
Vabas vormis avalduse juhend: https://rtk.ee/rtip-juhendid/tuhja-taotluse-loogika

Asutus saab kasutada vaba vormi mis tahes andmete saatmiseks RTK personaliarvestajale nende SAPi sisestamiseks. Sisestatavad andmed saab ära kirjeldada taotluse vormil või lisada manusena.
Juhend andmete saatmiseks RTKsse: https://rtk.ee/rtip-juhendid/andmete-saatmine-rtk

Asutuse personalitöötaja saab RTIPi kaudu mugavalt eelseadistatava e-maili teksti kasutades saata uuele töötajale lingi portaalis ankeedi täitmiseks. Uus töötaja saab RTIPi sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID abil. Alustuseks saab ta tutvuda pakutava töökoha andmetega ja seejärel täita ankeedil enda isiklikud andmed. Ankeedi täitmist lihtsustavad päringud Rahvastikuregistrist alaealiste laste ja koduse aadressi lisamiseks, Eesti Hariduse Infosüsteemist haridustaseme lisamiseks ning äriregistrist kõrvaltegevusest teavitamiseks. Kui uus töötaja on varem töötanud mõnes SAPis arvestust pidavas asutuses, pakutakse talle andmete ülekandmise võimalust uuele tööandjale. Kui asutus on täidetud ankeedi tagasi saanud, saab personalitöötaja RTIPis genereerida ametisse nimetamise käskkirja või töölepingu vastavalt eelseadistatud mallidele.

Valmis isikuandmete mooduli I etapi arenduste raames juunis 2020

Töötajal on võimalus RTIP isikuandmete moodulis algatada töösuhte lõpetamise taotlust ja personalitöötajal töötaja töölt vabastamise taotlust. 
Asutusel on võimalus lasta RTIPil genereerida ametist vabastamise käskkiri või ülesütlemise teatise vastavalt eelseadistatud mallile käskkiri/ tööleping.

Päästeameti personali ja asjaajamise osakonna juhataja Katrin Ehala sõnul on Riigitöötaja iseteenindusportaal hästi vastu võetud nii personalitöötajate, kui kogu asutuse poolt. „RTIPi kasutuselevõtuga on meie asutuse asjaajamine muutunud märksa sujuvamaks, sest dubleeritud tegevuste osakaal on organisatsioonis tuntavalt vähenenud. Varasemalt kasutasime dokumentide vormistamiseks dokumendiregistrit, samuti mitmeid erinevaid personalitööks vajalike tabeleid, mis tegid protsesse kohmakamaks,  ent nüüd toimuvad mitmed vajalikud päringud erinevatest riigiregistritest RTIPis paari kliki abil. See aitab kokku hoida aega ja vähenenud on ka paratamatult ette tulevate eksimuste osakaal“, rääkis Ehala. „Töötajad saavad RTIPi abil oma andmeid ise muuta – näiteks kui töötaja isikuandmed on rahvastikuregistris muutunud, piisab kui töötaja portaalis ise vastava uuenduse teeb. Töötajatele on lihtsamaks muutunud ka puhkuse- tervise- ja koolituspäevade planeerimine, sest ülevaade kasutatud või kasutamata puhkusepäevadest on töötajale igal ajal nähtav“, lisas Katrin Ehala.

Isikundmete moodulisse lisandunud uus funktsionaalsus lihtsustab töösuhte alguse ja lõpetamise vormistamist täites osad andmeväljad automaatselt riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus oleva infoga. Põhjalikum info koos juhenditega asub SIIN