Martin Karro: „Toimivusanalüüs annab kindluse, et struktuurivahendite korraldussüsteem toimib“

RTK ja teiste struktuurivahendite korralduse süsteemi osaliste tööd ilmestasid lõppenud 07/2020-06/2021 perioodil mahukad infosüsteemide arendused, meetmedisain ja maksete kiirendamine ning muud toetuste andmise ja maksmise protsessi tõhustamisele suunatud tegevused. Samuti jätkus toetuste valdkonna konsolideerimine RTKsse. Kord aastas võetakse kogu töine panus kokku mahukas toimivusanalüüsis ning hinnatakse, kui tõhusalt süsteem toimib.

„Euroopa Liidus on iga liikmesriigi toetuste korraldamise süsteemile kokku lepitud selged ootused ja konkreetne raamistik, mille põhjal hindame kord aastas Eesti süsteemi toimivust, kaardistame kitsaskohad ja pakume neile võimalikud lahendusvariandid. Ühtlasi kinnitame analüüsi kaudu Euroopa Komisjonile Eesti struktuurivahendite korralduse süsteemi toimimist“ selgitas RTK peadirektori asetäitja ja struktuurivahendite korraldust kureeriv Martin Karro. „Möödunud kahe aasta jooksul oleme silmitsi seisnud mitmete suurte väljakutsetega, tegeledes samaaegselt nii käimasoleva rahastusperioodi projektide lõpetamise ja väljamaksete kiirendamise kui globaalsetest kriisidest tulenevate mõjudega kohanemisega“, rääkis Karro ning lisas “Tegemist on mahukate ja ka struktuurivahendite korraldust suunavate tööprotsessidega, mistõttu on järgnevaks aastaks seatud sihtide peamine tähelepanu üheaegselt nii eelmise perioodi lõpetamisel kui uue, 2021-2027 perioodi meetmete tingimuste ette valmistamisel."


Struktuurifondide korralduse ja rakendamise peamine fookus lasus möödunud aruandlusperioodil lõppeval perioodil valminud projektide väljamaksete kiirendamisel, mille peamiseks mootoriks on meetmete disaini praktikate toel loodud lihtsustatud kuluhüvitiste süsteem. Väljamaksete kiirendamiseks ja lihtsustatud kuluhüvitisviiside väljatöötamiseks valmis 2021. aasta oktoobris maksete ja tagastuste moodul, mille abil saab toetuse saaja nüüdsest esitada maksetaotluse asemel kuludokumendid, mis loob võimaluse kuludokumente üksteisest sõltumatult menetleda ning tagastustega siduda. Uus lahendus võimaldab kulud kiiremini läbi vaadata ja ühtlasi toetuse saajatele kiiremaid väljamakseid teha. Lihtsustatud kulude alusel välja makstud summad suurenesid aruandlusaastal kõikide viiside lõikes kokku 40%. 

Möödunud aruandlusperioodi tulemuste kokkuvõtte lugemiseks vajuta pildile: 

Jätkus ka toetuste valdkonna konsolideerimine Riigi Tugiteenuste Keskusesse, mille käigus liitusid RTK-ga 2021. aasta aprillis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning juunis Riigi Infosüsteemi Ameti rakendatav rakendusüksuse funktsioon. Liitmiste järel korraldab RTK 72 %, KIK 13% ja EAS ning Kredexi ühendasutus EIS 12% struktuurivahendite jagamist Eestis.
 

Viimati uuendatud 30.06.2022