Meede: Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid.

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid. Olulisel kohal on koolilaste füüsilise aktiivsuse suurendamine.

Tegevuste kogueelarveks on planeeritud 4 529 000 eurot.

Programmi tegevused:

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

  • „Laste füüsilise aktiivsuse suurendamine“ (elluviija Tartu Ülikool)
  • „KOV terviseedenduse võimekuse arendamine“ (elluviija Tervise Arengu Instituut)
  • „Vägivaldsete kuritegude toimepanijate tõenduspõhiste sekkumisprogrammide välja arendamine“ (elluviija Viljandi Haigla)

Avatud taotlusvoor:

Avatud taotlusvoor oli meetme osas planeeritud järgmise programmi tegevuse raames:

Viimati uuendatud 06.05.2021