Muudatused RTIP majanduskulude moodulis

Riigitöötaja iseteenindusportaali on 2022. aasta novembri ja detsembri jooksul lisandunud täiendusi majanduskulude moodulisse.

Kinnitusdokumendi numbri SAPi saatmine

Majanduskulude aruande või maksekorralduse dokumendinumber saadetakse nüüd SAPi tervikuna. Tervik koosneb kolmest elemendist: asutuse tunnus (näiteks R400), sarja tunnus (näiteks 3.2-2116), järjenumber (näiteks 29)

Kuna SAPis on dokumendinumbri lahter piiratud 16 tähemärgiga, siis SAPi saadetakse terviklik dokumendinumber üksnes siis, kui selle tähemärkide arv jääb alla 16.
Kui asutus on endal seadistanud väga pika sarja tunnuse, mille tõttu tähemärkide arv tervikuna läheb üle 16, siis saadetakse SAPi dokumendinumbrist üksnes asutuse tunnus ja järjenumber ning sarja tunnus lõigatakse vahelt ära (nagu see oli seni).

Finantsdimensioonide parem kuvamine

Parandatud on finantsdimensioonide kuvamist majanduskulude aruannetel. 

  1. Kui kulurea lõpus oleval "Fin.dim." nupul hiirega peal hõljuda, siis kuvatakse kehtivaid finantsdimensioone [1]. Koos osakaaludeks jagamisega, kui seda on tehtud.
  2. Kui "Fin.dim." nupul hiirega klikkida, siis avaneb aken, kus finantsdimensioonid on samuti kohe välja kuvatud [2]. Nende muutmiseks tuleb siiski täiendavalt klikkida nupul "Finantsdimensioonid".

Maksekorraldusel pangakonto IBAN formaadis

Kui maksekorraldusel kasutatakse ühekordset hankijat, siis arvelduskonto lahtri täitmisel on lisandunud kontroll, et konto oleks IBAN formaadis. 

Formaadiga eksimisel kuvatakse veateadet, et IBAN ei ole korrektne.

Kuludokumentide linnutamine raamatupidaja sammus

Raamatupidaja sammus on lisandunud võimalus lisada majanduskulude aruande manuste ette linnukesi. 

Kui aruandele on manustena üles laetud palju kuludokumente ja nende läbitöötamine võtab aega, on võimalus linnukestega märgistada manused, mis on juba kontrollitud, et hiljem oleks lihtsam tööd jätkata sealt, kus see pooleli jäi.

Enne aruandelt lahkumist tuleb lisatud linnukesed kindlasti salvestada.

Viimati uuendatud 01.01.2023