React-EU õigusaktid

React-EU meetmete kinnitatud õigusaktid. Toetuse andmise tingimused meetme tegevuste kaupa.

2014-2020.15.1 COVID-19 VALMISOLEKU TAGAMINE

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

15.1.1

COVID-19 Kriisiks valmisolek

SOM

RTK

Link

15.1.2

COVID-19 vaktsineerimine

SOM

RTK

Link

15.1.3

COVID-19 kriisiks valmisoleks ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse

SOM

RTK

Link

15.1.4 Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks SOM RTK Link
15.1.5 Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks  HTM RTK Link

2014-2020.15.2 TERVISHOIUTEENUSTE KÄTTESAADAVUSE PARANDAMINE JA TERVISHOIU KRIISIDEKS VALMISOLEKU TAGAMINE

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

15.2.1 

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine

SOM

RTK

Link

2014-2020.15.3 MAJANDUSE ELAVDAMINE

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

15.3.1

Turismisektori elavdamise programm

MKM

EIS

Link

15.3.2

Ettevõtjate tootearenduse toetus, ettevõtja arenguprogramm ja rakendusuuringute programm

MKM

EIS

Link

15.3.3

Korterelamute rekonstrueerimise toetamine

MKM

EIS

Link

2014-2020.16.1 COVID-19 PANDEEMIAGA SEOTUD KRIISIST VÄLJUMINE JA SELLE SOTSIAALSETE TAGAJÄRGEDEGA VÕITLEMINE

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

16.1.1

Tööturuteenuste pakkumine

SOM

RTK

Link

16.1.2

COVID-19 koolitused, nõustamine, ohvriabi

SOM

RTK

Link

Viimati uuendatud 06.04.2023